Antara Tanda Pemikiran Dan Penghujahan Agama Jahiliyyah ialah MENGIKUTI HAWA NAFSU DAN SANGKAAN

Dari Kuliah Manhaj At Talaqqi Wal Istidlal Baina Ahlus Sunnah Wal Mubtadi’ah -Method Pengambilan Ilmu Dan Pendalilan Diantara Ahli Sunnah Dan Ahli Bid’ah 

Profesor Madya Dr. Fadlan bin Mohd Othman

Jabatan Al Qur’an dan As Sunnah,

Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan mempelajari akan antara tanda pemikiran dan penghujahan jahiliah yang selanjutnya iatu yang terakhir iatu; (5) Mengikuti Hawa Nafsu Dan (6) Sangkaan.Sebagai pengulangan sila lihat peta minda dibawah supaya kita dapat mengingati tanda-tanda yang telah kita perbahaskan sebelum ini.

(5) Mengikuti Hawa Nafsu 

Hawa nafsu mempunyai peranan yang besar didalam pemikiran jahiliah. Ia dituhankan dan disembah selain ALLAH sebagaimana yang difirmankan ALLAH :

 “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” (Surah Al-Jathiyah: 23)

Kerana ini, mengikuti hawa nafsu menjadi penghalang kepada orang-orang Musyrik daripada menyahut kebenaran. Sila lihat petikan ayat yang disediakan bersama penerangan ayat.

“Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesung- guhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesung- guhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Surah Al-Qasas: 50)

 

 

Apabila hawa nafsu yang menjadi pemerintah maka akan dikunci akal dan ditutup jendela pemikiran. Bawalah dalil atau hujjah yang bagaimana sekalipun maka ia akan ditolak kerana tidak seperti yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Masalah mengikuti hawa nafsu ini tidak hanya menempel pada golongan Musyrik atau jahiliah sahaja bahkan tak kurang juga terdapat pada umat Islam pada hari ini.

Sebagai contoh yang dikatakan mengikuti hawa nafsu adalah apabila di dalam suatu permasalahan yang mana dalil-dalil yang shahih telah dibawakan sama ada dari Al Qur’an atau As Sunnah sebagaimana difahami para sahabat Radhiyallahu Anhuma Ajma’in namun masih sahaja sebahagian orang mengingkarinya dengan dibawa pendapat imam / kiyai /ustaz/ habib/tokoh agamawan yang disukai/menggunakan logik akal/perasaan ,maka hal hal beginilah yang disebut sebagai menurut hawa nafsu kerana jika mereka benar maka mereka akan menjadi orang yang apabila dibawa perkhabaran tentang agama setelah nyata keshahihannya, mereka menerima tanpa banyak soal.

Benarlah kata Ahmad Syauqi ;

Bila kau lihat hawa nafsu di sebuah umat menjadi hakim

Maka hukumlah, di situ bahawa akal telah tiada

(6) Mengikuti Sangkaan

Apabila ahli jahiliah telah meninggalkan kaedah-kaedah beragama berdasarkan dalil/bukti, maka pergantungan mereka adalah dengan sangkaan atau jangkaan yang tidak didasari bukti. Ia hanyalah bentuk khayalan dan prasangka.

Mereka menjadikan ramainya orang yang melakukan sesuatu amalan itu sebagai hujjah untuk beramal sedangkan sudah diingatkan oleh ALLAH :

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)(Al-An’am: 116) 

Apakah penyakit ini hanya menimpa ahli jahiliah? Bahkan sebenarnya ia ada pada umat Islam hari ini bila mana mereka menyangkakan kebenaran sesuatu ilmu itu adalah apabila ramainya orang mengikuti dan melakukannya, tidakkah mereka tahu diantara Nabi yang bahkan tidak memiliki pengikut waima seorang ! Hujah menggunakan angka ramainya orang mengikut adalah tanda dangkalnya pengetahuan tentang sirah dan kurangnya ilmu tentang Al Qur’an dan As Sunnah.

Perhatikanlah hadis ini. Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bahwa beliau berkata:

“Ditampakkan beberapa umat kepadaku, maka ada seorang nabi atau dua orang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh antara 3-9 orang. Ada pula seorang nabi yang tidak punya pengikut seorangpun, sampai ditampakkan kepadaku sejumlah besar. Aku pun bertanya apakah ini? Apakah ini ummatku? Maka ada yang menjawab: ‘Ini adalah Musa dan kaumnya,’ lalu dikatakan, ‘Perhatikanlah ke ufuk.’ Maka tiba-tiba ada sejumlah besar manusia memenuhi ufuk kemudian dikatakan kepadaku, ‘Lihatlah ke sana dan ke sana di ufuk langit.’ Maka tiba-tiba ada sejumlah orang telah memenuhi ufuk. Ada yang berkata, ‘Inilah ummatmu, di antara mereka akan ada yang akan masuk surga tanpa hisab sejumlah 70.000 orang. Kemudian Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam masuk tanpa menjelaskan hal itu kepada para shahabat. Maka para shahabat pun membicarakan tentang 70.000 orang itu. Mereka berkata, ‘Kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya maka kitalah mereka itu atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam, sedangkan kita dilahirkan di masa jahiliyah.’ Maka sampailah hal itu kepada Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, lalu beliau keluar dan berkata, ‘mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah (dimanterai), tidak meramal nasib dan tidak mita di-kai, dan hanya kepada Allahlah mereka bertawakkal.” (riwayat Al-Bukhari) 

Alasan menolak dakwah kerana tidak memiliki ramai pengikut adalah alasan yang lemah lagi bathil. Sesungguhnya kebenaran itu bukan diukur berdasarkan berapa ramai yang mengikut tetapi kebenaran itu diukur dengan neraca Al Qur’an dan As Sunnah. Bila kita menyebut tentang amalan amalan bid’ah yang ada dikalangan masyarakat kita terkadang alasan yang diberi kenapa dibuat amalan amalan itu adalah seperti ; ‘Apa salahnya’ ,’bukankah berpahala ?’ dan seribu macam alasan yang lebih lemah dari sarang labah labah lagi. Apakah sangkaan mereka itu boleh mematikan kebenaran ? Tidak sama sekali.

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Surah Yunus: 36)

Sekiranya pemikiran dibina atas sangkaan dan kesamaran; hasilnya yang pasti adalah tersesat dan terseleweng. Semoga ALLAH melindungi kita daripadanya. Zaman Jahiliah telah jauh meninggalkan kita namun pemikiran dan penghujahannya masih ada hari ini. Lihatlah sekeliling dengan cara sebahagian umat Islam apabila berhujjah, tidakkah anda mendapatkan hal hal yang disebutkan ini pada sebahagian dari mereka ?

Disalin oleh rakan facebook

Disemak dan edit oleh Jabatan Penerbitan iLMU www.ilmuanmalaysia.com

 

Peringatan: Izin disebar untuk tujuan dakwah dan diskusi ilmiah semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah. Untuk tujuan komersial dan perniagaan perlu mendapat izin bertulis.

 

Pendirian Orang Jahiliyyah (Musyrikin) Terhadap Hujah Hujah Yang Jelas

Profesor Madya Dr. Fadlan bin Mohd Othman

Jabatan Al Qur’an dan As Sunnah,

Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dari Kuliah Manhaj At Talaqqi Wal Istidlal Baina Ahlus Sunnah Wal Mubtadi’ah -Method Pengambilan Ilmu Dan Pendalilan Diantara Ahli Sunnah Dan Ahli Bid’ah

Apakah kita perlu mengetahui sesuatu yang salah ?

Ya ,kita bahkan perlu mengetahui sesuatu yang salah sebagaimana kita mahu mengetahui tentang kebaikan.Dalil bagi perbuatan ini adalah berkenaan pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam kepadanya ,iatu Huzaifah Al Yamani Radhiyallahu Anhu .

Diriwayatkan dari Huzaifah bin Al Yaman Radhiyallahu Anhu beliau berkata: Ramai orang bertanya mengenai kebaikan manakala aku menanyakan kepada baginda mengenai keburukan kerana aku khuwatir terjerumus kedalamnya. Maka aku bertanya kepada baginda sallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Wahai Rasulullah ,sudah kami alami masa kejahilan dan kejahatan ,kemudian ALLAH mendatangkan kebaikan ini (Islam) kepada kita. Apakah setelah datangnya kebaikan ini ,akan datang keburukan lagi ? ‘

Baginda menjawab : ‘Ya ‘ -dan seterusnya – (riwayat Al- Bukhari dan Muslim)

Pendirian musyrikin/jahiliyyah terhadap dalil yang jelas adalah tersasar. Kebiasaannya apabila mereka tidak memiliki hujjah ilmiah untuk membalas maka mereka akan menolaknya dengan kebathilan. Silalah lihat bagaimana cara cara orang jahiliyyah dalam menolak hujjah hujjah (bukti bukti/keterengan) yang jelas :

1) Mereka Akan Membalas Hujah Dengan Kebathilan /Tidak Cerdik .

Silalah sahabat rujuk didalam Al Quran Surah Al Ghaffir Ayat 5 iatu :

“Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh dan puak-puak yang bergabung – sesudah kaum Nabi Nuh itu – telah mendustakan (Rasul-rasulnya), dan tiap-tiap umat di antaranya telah merancangkan rancangan jahat terhadap Rasul mereka untuk menawannya (dan membinasakannya); dan mereka pula telah membantah dengan perkara yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah itu; sebab itu Aku binasakan mereka. Maka (lihatlah) bagaimana kesan azabKu!” (Surah Al Ghaffir: 5)

2) Degil Dan Takkabur

“(16)Tidak sekali-kali (akan ditambahi) ! Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat Kami (Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul Kami). (17) Aku akan menyeksanya (dengan azab) yang memuncak beratnya.(18) Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran) .(19) Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian)? (20) Sekali lagi: binasalah dia hendaknya! Bagaimana ia berani mereka-reka (tuduhan-tuduhan itu)? (21)Kemudian ia merenung dan memikirkan (berkali-kali: jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal);(22) Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut; (23) Kemudian ia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong angkuh,(24) Serta ia berkata: ” (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya);(25)”Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!” (Surah Al Muddaththir: 16 -25) 

Kebiasaan bagi cara orang jahiliyyah apabila mereka tidak mampu menolak hujjah maka mereka akan menolak hujjah dengan cara tidak membawa hujjah tetapi gelar gelaran waima seperti yang kita lihat pada masa kini : wahabi , literalist ,jumud dan seumpamanya .

Mereka juga menolak untuk beriman sekalipun ianya datang dari ALLAH sebagaimana yang ALLAH firmankan didalam Surah Al Jaathiyah Ayat  7 iatu :

“Itulah ayat-ayat penerangan Allah yang kami bacakan kepadamu (wahai Muhammad) kerana menegakkan kebenaran; maka dengan perkataan yang manakah lagi mereka hendak beriman, sesudah penerangan Allah dan tanda-tanda kekuasaanNya (mereka tidak mahu memahami dan menelitinya)?” (Surah Al-Jaathiyah: 7)

Mereka juga menolak untuk beriman kerana perasaan bangga dan sombong yang bersarang didada mereka kerana tidak mahu diatasi oleh orang lain .

“Sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka (dari pihak yang diakui benarnya), tidak ada dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran (untuk mengatasimu), kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapainya. Oleh itu mintalah perlindungan kepada Allah (dari angkara mereka); sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.” (Surah Al-Ghafir: 56)

Sesungguhnya kuasa di dalam berhujah adalah Ilmu .Hendaklah hujjah yang ilmiah itu dibalas dengan hujjah yang ilmiah pula. Dan sekarang telah kita ketahui bahawa ciri yang dicela oleh Al Qur’an adalah sombong.

3) Menolak Kebenaran Setelah Jelas

Sekiranya sesuatu hukum itu tidak jelas kepada seseorang dan ia menolak,maka ia dimaafkan .Sebagai contoh :

a) Orang Islam yang berada di negeri Islam dan tahu tentang keharaman arak tetapi menganggapnya halal,maka ia kafir setelah mengambil kira di negeri yang ia berada itu adalah negeri di mana syiar syiar islam tertegak .

b) Orang Islam yang berada di negara kafir ,yang mana muslim merupakan kaum minoriti dan dia pula baru memeluk Islam yang mana dinegerinya syiar Islam tidak tertegak dengan meluas maka dia dimaafkan dan tidak berdosa kerana dia masih belum tahu tentang keharaman arak .

Adapun orang jahiliyyah ,mereka mengakui kebenaran dengan hati hati mereka nmun mereka mengingkarinya kerana ingin menguasai (seperti yang dilakukan oleh Fir’aun). Mereka ini disebut sebagai zholim dan angkuh:

“Dan mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong angkuh sedang hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan.” (Surah An Naml Ayat 14)

Orang kafir Quraisy mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bukan seorang pendusta. Mereka menolaknya kerana kufur juhud (iatu menolak walau telah jelas dalilnya). Manakala Abu Talib pula kufur ta’azhim (mengagungkan nenek moyang).

“Sesungguhnya Kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau (wahai Muhammad) berdukacita; (maka janganlah engkau berdukacita) kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah (disebabkan kedegilan mereka semata-mata).” (Al An’am: 33)

4) Berpaling Dari Kebenaran (Tidak Mahu Mendengar Langsung)

Orang jahiliyyah melarikan diri dari kebenaran kerana ketakutan seperti kawanan keldai liar yang takutkan singa .Perumpamaan ketakutan mereka ini dikisahkan ALLAH,

“Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan (kalaulah ditakdirkan ada) sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. (Kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah), maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan (Al-Quran) ? (50) Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari, Melarikan diri (ketakutan) dari singa!” (Surah Al Mudhaththir: 48 hingga 51)

Mereka bahkan berpaling dan tidak mahu mendengar. Di dalam permasalahan dakwah, apabila ada soalan yang keras dan kasar dari seseorang hendaklah kita sabaar dengannya kerana orang seperti itu lebih senang dari orang yang tidak mahu mendengar. Manakala bagi orang yang tidak mahu mendengar maka kita hendaklah berusaha supaya mereka mendengar, sekiranya tidak melalui kita maka melalui orang lain .

5) Mempermain-mainkan dan Memperlekehkan .

Akhirnya apabila mereka tidak mampu membalas dengan hujjah hujjah ilmiah mereka akan berakhir dengan mempermain mainkan atau memperolok olokkan penyeru kebenaran itu .Yang menyedihkan antara semua pada masa kini bahkan orang Islm sendiri menggunakan cara ini .Kita bukan mengkafirkan orang Islam tetapi mengingatkan agar mereka tidak mengikuti cara cara orang kafir/jahiliyyah ini.

“Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejek-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri: “Inikah dia orangnya yang mencaci tuhan-tuhan kamu?”(Mereka berkata demikian) sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatNya.” (Surah Al Anbiya’: Ayat 36)

Mereka juga tidak lepas dari perbuatan mengejek ejek sebagaimana yang ALAH khabarkan:

Dan apabila sampai ke pengetahuannya sesuatu dari ayat-ayat penerangan Kami, ia menjadikannya ejek-ejekan; mereka yang demikian keadaannya, akan beroleh azab yang menghina.” (Surah Al Jaathiyat: 9)

Manakala kaum munafiq  mendengar kebenaran yang disampaikan dengan sambil lewa /tidak fokus didalam belajar.

“Dan di antara mereka (yang hadir di majlismu wahai Muhammad, ialah orang-orang munafik) yang mendengar ajaranmu (dengan sambil lewa), sehingga apabila mereka keluar dari sisimu berkatalah mereka (secara mengejek-ejek) kepada orang-orang yang diberi ilmu (dari kalangan sahabat-sahabatmu yang setia): “Apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi?” Mereka (yang munafik) itu ialah orang-orang yang telah dimeteraikan Allah atas hati mereka, dan ialah orang-orang yang menurut hawa nafsunya.” (Muhammad Ayat:16)

Maka marilah kita sama sama memperhatikan cara kita dalam menerima kebenaran atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh ALLAH melalui lisan Rasul-NYA Muhammad Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan memperbaiki keadaannya supaya lebih baik dari sebelumnya.Semoga ciri ciri yang disebutkan ini tidak terdapat pada kita .Hanya kepada ALLAH lah tempat kita berharap dan mengadu .

Disalin oleh rakan facebook

Disemak dan edit oleh Jabatan Penerbitan iLMU www.ilmuanmalaysia.com 

Peringatan: Izin disebar untuk tujuan dakwah dan diskusi ilmiah semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah. Untuk tujuan komersial dan perniagaan perlu mendapat izin bertulis.

Manhaj Talaqqi Wal Istidlal (intro) 

RINGKASAN PENDAHULUAN BERKENAAN TATACARA PENERIMAAN ILMU DAN PENDALILAN AGAMA ANTARA AHLI SUNNAH DAN PELAKU BID’AH

Yang berikut merupakan ringkasan pendahuluan yang ditulis oleh pengarang kitab Manhaj At Talaqqi Wal Istidlal Baina Ahlus Sunnah Wal Mubtadi’ah iatu Ahmad bin Abdul Ar Rahman As Suwayyan.

Kuliah ini disampaikan oleh

Profesor Madya Dr. Fadlan bin Mohd Othman

Jabatan Al Qur’an dan As Sunnah,

Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Segala puji bagi ALLAH, kita memuja-NYA, kita meminta pertolongan-NYA,kita meminta keampunan-NYA. Kita berlindung dengan ALLAH dari kejahatan kejahatan diri kita serta keburukan keburukan amalan kita. Sesiapa yang diberi hidayah oleh ALLAH maka tiada penyesatan untuknya dan sesiapa yang DIA sesatkan maka tiada petunjuk untuknya. Saya mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan ALLAH, DIA sahaja,tiada sekutu bagi-NYA dan saya mengaku bahawa Muhammad itu hamba-NYA dan utusan-NYA. Amma ba’d (adapun sesudah itu) ;

D iantara kelebihan ALLAH Azza Wa Jalla berikan ke atas umat ini adalah DIA menyempurnakan agama ini sehebat-hebat penyempurnaan dan mencukupkannya sehabis-habis pencukupan. ALLAH Taala berfirman, yang bermaksud;

“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu.” (Surah Al Maa’idah: 3)

DIA tidak mewafatkan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam melainkan sesudah Nabi menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menegakkan hujjah. Telah sahih dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bahawa ia bersabda maksudnya:

“Sesungguhnya aku meninggalkan kamu di atas sesuatu yang menyerupai Baida’, malamnya seperti siangnya.Tidak akan terpesong darinya sesudah (ketiadaan)ku melainkan orang yang binasa.” (riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan sanadnya Sahih)

Setiap apa yang diperlukan manusia di dalam agama mereka, maka ia di dalam kitab ALLAH Azza Wa Jalla dan Sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam, sempurna tanpa kekurangan. ALLAH Ta’ala berfirman yang bermaksud ;

“Dan (ingatkanlah tentang) hari Kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat, seorang saksi terhadap mereka dari golongan mereka sendiri; dan Kami datangkanmu (wahai Muhammad) untuk menjadi saksi terhadap mereka ini (umatmu) dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang orang Islam.”(Surah An Nahl: 89)

Begitu juga di dalam Surah An Nahl Ayat 44 iatu ;

“Dan kami pula turunkan kepadamu ( wahai Muhammad) Al Qur’an yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.”

Serta  di dalam Surah Al Hasyr Ayat 7 iatu ;

“Dan apa jua yang perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-NYA.”

Maka disimpulkan di dalam ayat ini dan ayat Surah An Nahl, apa yang tidak di-nas-kan terhadapnya dari apa yang tidak disebut oleh -NYA. Benarlah perkhabaran ALLAH bahawa DIA tidak biarkan di dalam Kitab sebarang sesuatu melainkan DIA telah menyebutnya sama ada secara perincian ataupun secara pengusulan (dasar). ALLAH berfirman ;

“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu.” (Surah Al Maa’idah: 3)

Penyempurnaan agama adalah satu nikmat agung dari sebesar besar nikmat ALLAH ke atas ahli Islam. Disebabkan itu golongan Yahudi telah berkata kepada Salman Al Farisi Radhiyallahu Anhu ; “Demi sesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kamu semua perkara sehinggakan cara membuang air!” Salman berkata, “Benar! Nabi telah melarang kami daripada menghadap kiblat ketika membuang air besar dan kecil juga, melarang daripada beristinjak dengan tanan kanan serta melarang daripada beristinjak dengan kurang dari tiga biji batu atau daripada beristinjak dengan najis kering ataupun dengan tulang.” (riwayat Muslim Kitab Taharah bab Istitabah)

Abu Dzarr Al Ghifari Radhiyallahu anhu berkata ;

“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam telah meninggalkan kami dalam keadaan tiada sesuatu yang terbang dengan dua sayapnya kecuali di sisi kami ada ilmu mengenainya.” (riwayat Ahmad & Ibnu Hibban)

Apabila telah nyata semua itu, diketahui bahawa Kitabullah dan As Sunnah merupakan asal pendalilan di dalam agama dan manusia tidak perlukan kepada sumber-sumber yang lain; melainkan sumber-sumber yang dibina di atas kedua-duanya seperti Ijmak dan Qiyas. Imam As Syafi’e rahimahullah telah berkata, “Tidak terjadi pada seseorang dari kalangan ahli agama ALLAH sebarang kejadian melainkan d idalam kitab ALLAH  terdapat panduan kepada jalan petunjuk mengenainya.” (Ar Risalah)

Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, “Dan anda tidak akan dapati sesiapa yang berkata bahawa dia perlukan kepada selain dari atsar-atsar (hadis hadis) Rasul melainkan ORANG YANG LEMAH PENGENALAN dan IKUTAN TERHADAP ATSAR ATSAR NABI sallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika tidak masakan orang yang melaksanakan apa yang didatangkan oleh Kitab dan Sunnah adalah lebih mulia mengatasi pengetahuan golongan yang terdahulu dan terkini serta dicukupkan oleh ALLAH dengan cahaya yang diutus bersama Muhammad daripada apa yang selainnya.” (As-Safadiyyah)

Ditambah kepada kesahihan dalil, sesungguhnya istiqomah pendalilan akan menyelamatkan seseorang itu dari penyimpangan dan penyelewengan. ALLAH berfirman, yang bermaksud;

“Maka adakah orang yang berjalan (melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh) tersungkur diatas mukanya: boleh mendapat hidayah -atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata?” (Surah Al Mulk: 22)

Dalil yang sahih yang akan menerangi jalan seseorang, menjadikannya berjalan di atas kesungguhan yang benar lagi lurus serta melindunginya dari keinginan-keinginan (hawa nafsu) dan kesesatan fitnah-fitnah. Barangkali di antara punca perpecahan, kemunculan bid’ah-bid’ah dan keinginan-keinginan yang paling nyata adalah: terumbang-ambingnya manusia di dalam masalah penerimaan dan pendalilan. Betapa banyak kebutaan ni telah mengheret penyelewengan dan kerosakan?

Betapa banyak amalan amalan bid’ah dan kesyirikan yang diwarisi oleh manusia generasi demi generasi dengan sebab mereka berpaling dari Kitabullah dan Sunnah; baik dari segi penerimaan, pemahaman dan perlaksanaan.

Saya merasakan keprihatinan terhadap bab ini termasuk kewajipan paling wajib yang para Ulama’, golongan reformis dan para pendakwah. Oleh itu saya (pengarang) berpendapat untuk menulis satu risalah ringkas berkenaan tatacara pendalilan di dalam masalah syariah dan saya namakan ia: (Tatacara Penerimaan dan Pendalilan Diantara Ahli Sunnah dan Pelaku Bid’ah), walaupun dengan kelemahan dan kekurangan bekalan dalam mengharapkan dari ALLAH Taala agar saya ditepatkan dengan keelokan dan kemudahan pembentangan.

Saya telah memulakan risalah ini dengan satu pengenalan ringkas dengan tajuk:

Tanda Tanda Pemikiran dan Penghujahan Agama diantara Jahiliyyah dan Islam.

Kemudian saya bahagikan risalah kepada dua bab:

Bab Pertama: Tatacara Ahli Sunnah di dalam Penerimaan dan Pendalilan 

dan ia mengandungi usul usul yang berikut:

Usul Pertama: Mengagungkan Nas nas Syariah

Usul Kedua : Bersandarkan Kepada Sunnah Yang Sahih

Usul Ketiga: Kesahihan memahami Nas Nas

 

Bab Kedua:  Laluan Pelaku Bid’ah Dalam Berurusan Dengan Nas Nas Syarak 

dan ia mengandungi usul usul yang berikut:

Usul Pertama : Menolak Nas Nas Sabit Yang Bertentangan Hawa Nafsu Mereka,

Usul Kedua: Mempermainkan Usul – Usul Penghujahan Syariah dan Memburuk Burukkannya,

Usul Ketiga :  Mereka-reka Usul baru Bagi Penghujahan Dan Penerimaan Ilmu

Saya memohon ALLAH Azza Wa Jalla agar menjadikan kita berpegang dengan Kitab-NYA dan Sunnah Nabi-NYA sallallahu ‘alaihi wa sallam serta agar Dia melindungi kita dari dorongan syaitan dan penyesatan keinginan dan cubaan.

Wa sallallahu ‘ala baiyyina Muhammad wa ‘alaihi wa sallam

Ahmad bin Abdur Rahman As Suwayyan 

Disalin oleh rakan facebook

Disemak dan edit oleh Jabatan Penerbitan iLMU http://www.ilmuanmalaysia.com

Peringatan: Izin disebar untuk tujuan dakwah dan diskusi ilmiah semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah. Untuk tujuan komersial dan perniagaan perlu mendapat izin bertulis.

Dipetik dari Kuliah Manhaj Al-Talaqqi Wa Al-Istidlal Baina Ahlus Sunnah Wal Mubtadi’ah (Method Pengambilan Ilmu dan Pendalilan Diantara Ahli Sunnah dan Ahli Bid’ah)

poligamiApabila menyebut tentang Poligami, sebelum seseorang isteri ingin menolaknya, maka hendaklah dia menerimanya bahawa ia adalah salah satu hal yang dihalalkan oleh ALLAH dan kita menerimanya .

Tidak sedikit orang apabila kita bercakap tentang poligami maka dia akan membangkang semampunya, yang kita khuatiri adalah sekiranya ia MENGHARAMKAN APA APA YANG TELAH DIHALALKAN OLEH ALLAH.

Adapun kemudian jika dia mahu menangis kerana kecemburuannya terhadap suaminya maka itu adalah cerita lain. Yang paling utama adalah menjadi sami’na wa’ato’na (kami dengar dan kami taat) dan berlawanan dengan ciri ciri yang ada pada orang jahiliyyah yang mana salah satu Pendirian orang Musyrik Terhadap Hujah Hujah Yang jelas adalah Mereka Menolaknya sebagaimana yang difirmankan ALLAH didalam Surah An Naml Ayat 14 iatu :

‘Dan mereka mengingkarinya secara zholim dan angkuh sedang hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu lihatlah bagaimana kesudahan orang yang melakukan kerosakan ‘

Dipetik dari Kuliah Manhaj Al-Talaqqi Wa Al-Istidlal Baina Ahlus Sunnah Wal Mubtadi’ah (Method Pengambilan Ilmu dan Pendalilan Diantara Ahli Sunnah dan Ahli Bid’ah) – Teks disalin oleh rakan FB kami, jazakallahu khaira. -admin

Ust. Dr. Fadlan Mohd Othman

dari Kuliah Akidah Perbandingan Akidah Ahlus Sunnah dan Khawarij.

Nasihat Secara Tertutup

Berdasarkan sebuah hadis yang lain:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قِيلَ لَهُ أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ

Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata – Seseorang berkata kepadanya, “Adakah engkau tidak menemui ‘Utsman dan menasihatinya?” Maka Usamah menjawab:

“Adakah engkau menganggap bahawa aku tidak menasihatinya melainkan aku perlu memperdengarkannya (memberitahu) kepadamu? Demi Allah, aku telah menasihatinya dengan empat mata (antara aku dengannya). Aku tidak akan membuka perkara (fitnah) di mana aku tidak menyukai sekiranya aku adalah orang pertama yang membukanya.” (riwayat  Imam Muslim)

Kita juga merupakan ibu, bapa, suami, isteri atau anak sekalipun, jika ayah kita menasihati kita maka esok dia bercerita dengan orang, maka kita akan merasa tidak selesa dengan perbuatan ayah kita itu.

Jika sebaliknya pula, kita hendak menasihati ayah kita. Apabila sudah berbincang dan keadaan ketika itu masing-masing tidak bersetuju, lalu dia balik dan berfikir semula dan dia boleh terima apa yang dinasihati oleh anaknya itu. Tetapi apabila keesokannya dia melihat keluar di surat khabar kenyataan anaknya menasihatinya. Jadi kemungkinan dia ingin mendengar nasihat anaknya itu agak susah. Begitubjuga jika suami isteri. Orang yang hendak memikirkan sesuatu dan hendak menerima, kadang-kadang dia akan melalui satu proses sama ada hendak menerima atau hendak menolak sesuatu kenyataan itu. Tetapi mungkin diakhirnya dia akan berfikir benar apa yang dinasihati kepadanya. Tetapi keesokannya dia mendapat tahu semua orang tahu bahawa dia telah dinasihati oleh isterinya.

Maka adakah dia hendak mendengar nasihat isterinya itu? Begitujuga yang sebaliknya. Ini semua level yang kecil-kecil sahaja, apatah lagi jika dengan pemerintah. Jika dengan pemerintah kita berkata seperti itu tiba-tiba kita sebarkan, maka dia yang asalnya mungkin ingin menerima apa yang kita nasihati, tetapi disebabkan kita menyebarnya lalu dia tidak jadi menerimanya.

Nasihat Imam Syafie

Dengan itu al-Imam al-Syafie menyatakan, “Tujukanlah kepadaku nasihatmu secara individu dan elakkanlah memberi nasihat kepadaku di dalam jemaah”

“Sesungguhnya memberi nasihat semasa di dalam jemaah adalah sejenis penghinaan, yang telingaku ini tidak mampu mendengarnya. Sekiranya kamu tidak dengar kataku maka jangan pelik sekiranya engkau tidak ditaat oleh aku”

Kita hendak cerita di sini al-Imam al-Syafie bercakap bukan untuk dirinya tetapi dia mengeluarkan pantun nasihat untuk manusia. Secara umumnya jika hendak memberi nasihat perlulah secara personal, bukannya di khalayak ramai. Al-Imam al-Syafie menyatakan bahawa memberi nasihat di hadapan khalayak ramai adalah sejenis penghinaan. Di mana manusia secara umumnya apabila dicela dih adapan orang ramai dia tidak dapat menerima perkara itu. Sebenarnya dia bukan tidak boleh terima apa yang dinasihati tetapi dia tidak boleh terima apabila dia diaibkan dihadapan orang. Dan dia menyatakan jika berdegil juga hendak nasihat aku di hadapan orang ramai, maka jangan pelik sekiranya aku tidak menerimanya.

Ini kerana ada unsur-unsur yang tidak kita perhatikan yang boleh memberi kesan kepada nasihat kita yang ditolak. Jadi itulah yang dijelaskan oleh al-Imam al-Syafie dan saya yakin bahawa apa yang al-Imam al-Syafie sebutkan itu adalah berdasarkan hadith-hadith Nabi saw seperti yang kita sebutkan tadi bahawa nasihat perlu dilakukan dengan etika yang sebenar-benarnya.

Ianya bukan dengan mengaibkan orang tetapi dengan dibuat secara personal. Jika orang berkata, ‘saya tidak ada akses pada pemerintah, jadi saya terpaksa menasihati melalui facebook tadi’. Jadi kita menyatakan jika tiada ases dan tiada kemampuan, maka kita sudah tidak wajib untuk menegurnya. Siapa yang mempunyai akses itulah yang wajib. Tetapi kita mempunyai akses lain iaitu doa seperti yang disebutkan tadi, ‘doa seorang muslim kepada saudaranya secara berjauhan adalah antara doa yang mustajab.

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan oleh Biro Penerbitan iLMU berdasarkan rakaman berikut: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL99617A8EF5F8F1EA

Ust. Dr. Fadlan Mohd Othman

dari Kuliah Akidah Perbandingan Akidah Ahlus Sunnah dan Khawarij.

Nasihat Kepada Pemimpin

Yang kedua menasihati pemerintah-pemerintah Islam dan melarang keluar daripada ketaatan mereka apabila mereka melakukan kezaliman atau keFasikkan. Ahli sunnah apabila nampak pemerintah seperti khalifah, wali dan sebagainya melakukan kesilapan. Kesilapan itu berbentuk zalim, tidak adil, fasik dan maksiat. Apakah pendirian mereka? Pendirian mereka ialah menasihati. Maksud nasihat di sini ialah menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati seperti yang disebut oleh an-Nawawi rahimahullah.

Nasihat ini cukup luas iaitu inginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Jika pihak yang dinasihati memerlukan sokongan, kita menyokongnya, maka itu adalah nasihat. Jika dia memerlukan teguran, kita menegurnya, maka itu adalah nasihat. Jika dia memerlukan bantuan, kita membantunya, maka itu adalah nasihat. Di dalam satu hadith Nabi bersabda maksudnya, “Sekiranya dia meminta nasihat daripadamu, maka nasihatkanlah dia” (riwayat Imam Muslim)

Itu adalah kewajipan seorang muslim kepada muslim yang lain. Jika tidak, maka dia termasuk di dalam golongan, “Sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat” (riwayat al-Bukhari)

Maksudnya ayat dan hadith yang kita faham, situasi menuntut kita menyampaikan, maka kita sampaikan.

Kaedah Memberi Nasihat

Kembali kepada perbincangan kita sekarang ini menasihati pemerintah. Maksud nasihat kita sudah tahu iaitu inginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati.

Konsep nasihat luas tetapi kita hendak fokuskan sekarang ini nasihat di dalam bentuk teguran. Bagaimana perlu dilakukan dan apakah etikanya?

A-Adakah dibuat dikhalayak ramai?

B-Adakah secara tertutup?

C-Adakah dibuat secara ugutan?

Jawapannya ialah di dalam hadith-hadith Nabi saw disebutkan antara jihad yang paling hebat ialah seorang yang menasihati pemerintah yang zalim, lalu dibunuh oleh pemerintah tersebut. Ini adalah syahid yang paling hebat.

Dalam Kitab al-Mustadrak (no. 4884), Imam al-Hakim meriwayatkan sepotong hadis dari Jabir r.a., bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud, “Penghulu orang yang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Mutalib dan juga seorang pemuda yang bangkit menegur dan menasihati pemerintah yang zalim, sehingga ia dibunuh oleh pemerintah tersebut.”

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan oleh Biro Penerbitan iLMU berdasarkan rakaman berikut: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL99617A8EF5F8F1EA

Bid’ah Hasanah atau Bid’ah Mahmudah?

dari Kuliah Akidah Perbandingan Akidah Ahlus Sunnah dan Khawarij. Bahagian 8.

Ust. Dr. Fadlan Mohd Othman

Pembahagian ‘bid’ah hasanah’ disandarkan kepada Imam kita Imam Muhammad bin Idris asy-Syafie. Memang benar Imam asy-Syafie ada menyatakan hal ini tetapi bukan di dalam bentuk hasanah yang kita difahami pada hari ini, Imam al-Syafie menyatakan bid’ah mempunyai dua jenis iaitu bid’ah mahmudah iaitu bid’ah yang terpuji dan bid’ah mazmumah iaitu bid’ah yang tercela.

Disebutkan bahawa Imam Syafie pernah berkata:

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ : بِدْعَةٌ مَحْمُوْدَةٌ وَبِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ, فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُوْمٌ

“Bid’ah itu ada dua: Bid’ah yang (mahmudah) terpuji dan bid’ah yang tercela (mazmumah). Semua yang sesuai dengan sunnah, maka itu adalah terpuji, dan semua yang menyelisihi sunnah, maka itu adalah tercela.”(Riwayat Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah (9/113))

Semakna dengannya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi’i (1/469) bahwa beliau berkata:

اَلْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ : مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بِدْعَةُ الضَّلاَلِ, وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ

“Perkara yang baru ada dua bentuk: (Pertama) Apa yang diada-adakan dan menyelisihi kitab atau sunnah atau atsar atau ijma’, inilah bid’ah yang sesat. Dan (yang kedua) apa yang diada-adakan berupa kebaikan yang tidak menyelisihi sesuatupun dari hal tersebut, maka inilah perkara baru yang tidak tercela.”

Jadi jika ingin mengikut  mazhab al-Syafie maka gunalah bid’ah mahmudah dan dia berkata bid’ah mahmudah yang terpuji itu ialah yang menepati al-Qur’an dan Sunnah. Yang menyalahinya adalah bid’ah yang tercela.

Contoh Bid’ah Tercela (Mazmumah)

Di antara bid’ah yang tercela adalah penetapan waktu imsak ketika berpuasa. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani antara yang membawa kata-kata al-Imam al-Syafie seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tentu dia faham tentang perkara itu.

Apabila sampai ke masalah imsak tetapi ianya tidak menyebut imsak pun tetapi maksudnya seperti imsak iaitu berhenti makan. Apabila sampai puasa, berhenti makan 1/3 jam sebelum azan telah dibuat satu isyarat bahawa perlu berhenti makan. Imam Ibn Hajar menyatakan,

“Antara bid’ah yang mungkar”

Ibn Hajar al-Asqalani  adalah al-Imam al-Syafie. Assuyuti menyatakan contohnya orang menyatakan perkara itu hasanah tetapi imam di dalam mazhab itu sendiri pun menyatakan adalah mungkar antaranya ialah melafaskan niat. Imam Assuyuti menyatakan itu adalah satu bid’ah yang mungkar. Jadi boleh menggunakan bid’ah hasanah, Cuma pastikan perkara itu tidak menyalahi al-Qur’an dan al-Sunnah.

Bid’ah Mukaffirah dan Bid’ah Ghairu Mukaffirah

dari Kuliah Akidah Perbandingan Akidah Ahlus Sunnah dan Khawarij. Bahagian 7.

Jika di dalam perbincangan ulama hadith mereka akan meletakkan bid’ah mempunyai dua iaitu mukafarah ataupun mukafirah dan juga ghairu mukaffirah atau bid’ah mufasikah. Antara yang membahaskan ialah Syaikh Dr. Ibrahim bin AMir ar-Ruhaili dalam bukunya Mawqif Ali al Sunnah wa al-Jama’ah min Ahli al –Ahwâ wal- al Bidâ. 

Bid’ah mukafarah adalah bid’ah yang mengkafirkan ataupun dikufurkan. Pada zaman Nabi, sifat-sifat Allah diterima tetapi sampai zaman Jahm b Sofwan (pengasa fahaman Jahmiyah) sifat Allah ditolak maka ini adalah satu bid’ah.

Bid’ah yang fasik ini pula mempunyai banyak seperti amalan-amalan yang di dalam kategori maksiat contohnya solat semperna puasa enam, zikir beralunan dan sebagainya. Azan yang beralunan juga adalah bid’ah.

Ibn Umar menyatakan dia pernah masuk ke dalam satu masjid, dia mendengar orang azan yang dialunkan, lalu dia keluar daripada masjid itu.

Kata Ibn Mas’ud ra. terhadap mereka yang melakukan zikir yang kuat, beramai-ramai (halaqah) ketika menunggu solat.

“Celakalah kamu wahai umat Muhammad! Alangkah cepat kemusnahan kamu. Para sahabat Nabi masih ramai lagi, baju baginda belum lagi buruk dan bekas makanan dan minuman baginda pun  belum lagi pecah! Demi yang jiwaku berada di tanganNya, apakah kamu berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk daripada agama Muhammad, atau sebenarnya kamu semua pembuka pintu kesesatan?

Jawab mereka; ‘Demi Allah wahai Abu Abd Rahman, kami hanya bertujuan baik.

Jawabnya; ‘Betapa ramai yang bertujuan baik, tetapi tidak menepatinya.”  (riwayat al-Darimi dalam Musnadnya)

Mereka mempunyai dua pilihan. Adakah mereka boleh berkata, ‘kami lebih hebat daripada Muhammad’? Jika berkata seperti ini maka kafirlah mereka. Jika tiada yang pertama ini maka hanya ada pilihan yang kedua iaitu membuka pintu kesesatan. Nampak seperti baik kerana mereka duduk di masjid, berkumpul bertasbih, takbir dan tahmid. Itu pun Ibn Masud berkata membuka pintu kesesatan.

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan oleh Biro Penerbitan iLMU berdasarkan rakaman berikut: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL99617A8EF5F8F1EA

Syirik, kufur, nifaq, fasik dan zalim 

dari Kuliah Akidah Perbandingan Akidah Ahlus Sunnah dan Khawarij. Bahagian 6.

b4132405Syirik, kufur, nifaq, fasik dan zalim. Lima perkara ini setiap satunya mempunyai dua bahagian iaitu akbar dan asghar.

Syirik besar ialah syirik akbar iaitu syirik yang berkaitan dengan menyembah Allah bersama dengan selain daripada Allah. Manakala syirik kecil ialah syirik asghar iaitu riak yang bermaksud menunjuk-nunjuk dengan perbuatan, sumaah pula menunjuk-nunjuk dengan percakapan seperti kita bercakap supaya orang mendengarnya dan menyampaikan pula kepada orang lain.

Jika perkataan syirik adakah Allah tidak mengampunkan syirik yang mana satu sebenarnya (syirik besar atau syirik kecil)?

Syirik akbar (syirik besar) tidak diampunkan oleh Allah melainkan taubat ketika masih hidup.

Syirik kecil sebagai contoh di dalam bentuk riak ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan boleh diampunkan dan ada yang menyatakan tidak boleh diampunkan. Tetapi masih lagi ada khilaf.

Kufur

Kufur besar ialah menolak agama Islam. Kufur kecil ialah sebahagian amalan yang disifatkan kufur. Contohnya mencaci orang Islam adalah fasik dan memerangi orang Islam hukumnya adalah kufur. Fasik kecil adalah maksiat. Fasik besar adalah menolak agama Islam. Nifaq besar adalah zahirnya Islam tetapi batinnya kufur.

Nifak @ Munafik 

Nifaq kecil adalah empat amalan iaitu tipu, mungkir janji, extreme dan kianat di dalam amanah. Nifaq biasanya digunakan untuk zahirnya Islam, batinnya kufur. Ertinya kita perlu tahu apakah yang biasa dan apakah yang jarang-jarang. Kita perlu melihat sesutau dalil berdasarkan kepada yang kebiasaan dan jarang-jarang ini.

Nifaq juga sama, apabila kita sebutkan dia ini munafiq ertinya hipokrit yang bermaksud menzahirkan Islam menyembunyikan kufur.

Adakah Munafiq itu masih Muslim?

Jawapannya sebenar-benarnya dia tidak Muslim tetapi hukum kita berurusan dengannya adalah urusan Islam. Contohnya jika dia menyembelih kambing bolehkah kita memakannya?

Jawapannya boleh tiada masalah. Jika dia mati adakah kita akan solat keatasnya iaitu solat jenazah? Jawapannya solat. Hakikat sebenarnya dia adalah kafir tetapi kita tidak tahu secara pasti. Kita hanya ada petanda-petanda kemungkinan dia ini munafik.

Perkataan munafik biasanya zahir Islam, batinnya kekufuran.

Tetapi ada juga perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai munafik iaitu, ‘tanda-tanda munafik ialah tiga’. Di dalam riwayat lain ditambah kepada empat.

“Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Tanda orang munafik itu ada tiga iaitu jikalau berkata dia berdusta, jikalau berjanji dia tidak menepati janjinya, dan jika diberi amanah dia akan berkhianat.” (HR Bukhari dan Muslim)

Jika dia khianat sahaja bolehkah kita sebutkan dia sebagai munafiq dan akan kekal di dalam neraka? Ianya tidak boleh kerana dia hanya ada satu ayat yang dipanggil nifak kecil. Nifak kecil tidak boleh digunakan hukum nifak besar.

Zalim 

Kemudian yang akhir sekali ialah zalim yang besar adalah syirik. Zalim kecil adalah tidak adil. Kebiasaannya syirik digunakan untuk menyembah Allah dan selain daripada Allah. Zalim pula biasanya digunakan untuk tidak adil.

Ramai orang marah pemerintah dan berkata pemerintah sebagai zalim. Maksud mereka zalim disitu ialah tidak adil. Itu kebiasaan yang digunakan tetapi zalim juga membawa maksud syirik.

“Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar” (Surah Lukman)

Jadi bolehkah kita gunakan ayat ini kita letakkan kepada orang-orang yang zalim di kalangan pemerintah bahawa mereka sebenarnya telah zalim dan hukum kezaliman itu adalah syirik? Dengan itu mereka adalah orang-orang yang musyrik. Ini tidak boleh kerana itu adalah tidak adil, bukanya mereka membuat syirik. Jadi ini adalah secara kasarnya maksud tentang perkara ini. Syirik kecil adalah termasuk di dalam dosa besar.

Kufur 

Kufur biasanya digunakan untuk yang menolak agama Islam. Kufur ini apabila Islam datang dia tahu tetapi dia menolaknya. Amalan yang bersifatkan kufur, boleh atau tidak seseorang itu berdasarkan hadith yang menyatakan memerangi orang Islam adalah kufur. Contohnya dia melihat orang yang sedang berperang seperti di Libya, maka dia menyatakan memerangi orang Islam adalah kufur. Dua-dua saling memerangai maka dua-duanya kafir dan dia menyatakan Libya bukan Negara Islam lagi. Perkara ini tidak benar kerana amalan ini adalah amalan kufur asghar iaitu kufur kecil tetapi kita berikan hukum sebagai kufur akbar, maka ini tidak benar.

Jika kita melihat orang melakukan kufur asghar bolehkah kita beri hukum kufur akbar? Iainya tidak boleh. 

Fasik

Fasik pula biasa digunakan untuk maksiat. Sebagai contoh dalam kes nikah yang perlu kepada saksi yang adil. Jika dua saksi itu fasik adakah nikah itu sah? Mengumpat adalah dosa kecil atau besar? Jawapan dosa besar. Menipu adalah dosa besar, maka seorang yang menipu adakah dia adil ataupun fasik?

Jawapannya ialah dia adalah orang yang fasik dan tidak adil. Contohnya apabila nikah tadi saksi duanya kita selalu melihat kerjanya mengumpat, batu api dan sebagainya, maka adakah dia adil? Jawapannya dia tidak adil maka sahkah nikah tersebut?

Ulama kita menyatakan disebabkan zaman telah bertukar, kurangnya orang yang adil, ramai orang yang fasik dan susah mencari orang yang adil, maka hukumnya dipermudahkan. Maksudnya di sini orang yang fasik juga boleh menjadi saksi dalam pernikahan itu tetapi carilah yang terbaik di kalangan yang fasik. Itu adalah maksiat, tetapi orang yang membuat maksiat bolehkah kita hukumnya sebagai orang yang melakukan fasik yang besar iaitu kufur. Ada beberapa ayat yang menunjukkan amalan kufur sebagai fasik dan juga nifaq sebagai fasik. Jadi kita perlu berikan setiap satu dalil itu di letakkan pada tempatnya.

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan oleh Biro Penerbitan iLMU berdasarkan rakaman berikut: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL99617A8EF5F8F1EA

tumblr_m41r26QQyk1r9f4s0o1_500Kisah orang beriman yang berdosa

dari Kuliah Akidah Perbandingan Akidah Ahlus Sunnah dan Khawarij. Bahagian 5

Ada kisah seorang pelacur yang diampunkan oleh Allah kerana satu kebaikan dan dimasukkan ke dalam syurga.

“Diampunkan dosa seorang pelacur yang melintasi seekor anjing yang berada di tepi sebuah telaga yang lidahnya terjelir. Hampir kehausan membunuhnya. Maka pelacur itu pun menanggalkan kasutnya, lalu diikat kasut itu dengan tudungnya lantas dia menceduk air untuk anjing tersebut. Dia diampunkan disebabkan kejadian itu” (Riwayat al-Bukhari).

Banyak juga hadith-hadith yang menunjukkan bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seseorang itu boleh masuk ke neraka seperti tadi berkenaan dengan binatang.

Ada hadith lain juga berkenaan dengan binatang iaitu seorang wanita menampat seekor kucing sehingga kucing itu mati dan tidak memberi makan serta tidak melepaskan kucing itu. Maka Rasulullah menyatakan yang wanita itu diazab dengan perbuatannya itu.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda:

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ اْلأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً

“Seorang wanita masuk Neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Dia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya makan serangga bumi, sehingga mati kelaparan.” (riwayat al-Bukhari & Muslim)

Husnul Khotimah, mati dalam keadaan yang baik 

Terdapat hadith lain lagi di dalam himpunan 40, ada hadith yang berkenaan dengan husnul khotimah ataupun amalan itu bergantung kepada amalan yang terakhir.

“..ada seseorang diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga.” (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Kita perlu faham hadith-hadith yang kita bacakan tadi ataupun yang kita sebutkan tadi di dalam dua sudut.

Sudut yang pertama berkaitan dengan dosa manakala sudut yang kedua berkaitan dengan kufur dan iman. Pertama dosa pahala, yang kedua kufur iman.

Bagi minuman kepada anjing adalah pahala manakala wanita ini berzina adalah dosa. Maka ini adalah antara pahala dengan dosa. Kemudian hadith yang di sebut masuk ke syurga dan masuk ke neraka, orang yang melakukan amalan syurga dan amalan neraka. Dia melakukan amalan ahli neraka tiba-tiba sebelum mati dia melakukan amalan ahli syurga, lalu mati dia masuk syurga. Ini adalah berkaitan dengan iman dan kufur. Seperti orang yang kafir sebelum mati dia beriman maka dia kana masuk ke syurga. Manakala orang yang beriman sebelum mati dia kufur maka dia akan masuk ke neraka.

Zahirnya kita kenal 20 tahun, 30 tahun atau 40 tahun di masjid tiba-tiba sudah hampir mati datang pula Kristian berdakwah kepadanya dan dia tidak mampu untuk menjawab dan melakukan kesilapan di dalam debat itu dengan berkata siapa kalah perlu tukar agama. Mereka bersetuju tetapi tiba-tiba dia terlupa beberapa ayat lalu menyebabkan dia masuk agama Kristian. Sejam selepas itu dia pun mati maka dia masuk neraka. Berbeza dengan tadi, wanita yang memberi minum anjing lalu masuk syurga. Dia adalah wanita beriman, telah membuat dosa besar dan mempunyai amalan baik maka apabila mempunyai amalan baik maka amalan baik itu boleh diampunkan dan itu semua masih lagi termasuk di dalam masyiatullah iaitu kehendak Allah untuk mengampunkannya.

Manakalan wanita yang menambat kucing sehingga mati itu ada perbincangan di situ samada wanita itu kekal masuk neraka ataupun tidak. Jika kekal kemungkinan kerana dia munafiq atau sebagainya. tetapi zahirnya bukan begitu, dia dimasukkan untuk diazab terhadap perbuatannya yang mengazab binatang tersebut. Ini tidak menunjukkan dia kekal di dalam neraka.

Jadi disini kita perlu bezakan dua perkara jika amalan yang berkaitan dengan pahala dan dosa, maka Allah boleh mengampunkan. Jika orang yang melakukan dosa itu adalah orang yang beriman, maka kita melihat kepada prinsip Ahli Sunnah yang pertama iaitu melakukan dosa besar tidak bertaubat pun maka masih lagi ada peluang untuk dimaafkan dan diampunkan oleh Allah, walaupun ada risiko Allah mengazabnya terlebih dahulu.

Seperti wanita tadi melakukan dosa besar tetapi disebabkan ada keikhlasan di dalam dirinya yang dilihat oleh Allah swt iaitu memberi minum kepada anjing itu, maka itu menunjukkan adanya taubat, keikhlasan dan keinsafan maka Allah mengampunkannya dan memasukkannya terus ke dalam syurga. Jika hadith yang saya sebutkan tadi iaitu orang yang terakhir keluar daripada neraka, itu adalah dibawah kehendak Allah tetapi masuk ke dalam neraka terlebih dahulu.

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan oleh Biro Penerbitan iLMU berdasarkan rakaman berikut: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL99617A8EF5F8F1EA