Arkib

Monthly Archives: September 2012

Soalan: Assalamuaikum ustaz, Saya ada satu soalan. Apakah hukumnya bagi orang Islam yang tidak berkahwin? Adakah kalau kita tidak berkahwin Nabi Muhammad SAW tidak akan mengaku kita umatnya? Tetapi berdasarkan pengetahuan saya, ulama terkenal Ibn Jarir al-Tabari dan Jalal al-Din al-Suyuti tidak berkahwin sepanjang hayat mereka. Tolonglah jawab soalan saya ini.

Hamba Allah yang bujang,

Sungai Petani, Kedah.

Jawapan

Untuk menjawab soalan berkenaan dengan hukum orang Islam lelaki yang tidak berkahwin, hendaklah kita melihat kepada keadaannya. Para ulama telah menjelaskan bahawa hukum berkahwin itu terbahagi kepada tiga keadaan.

Keadaan pertama, dia tidak mempunyai syahwat terhadap wanita, maka hukumnya mubah iaitu dibenarkan.

Keadaan kedua, dia mempunyai syahwat terhadap wanita tetapi masih dapat mengawal dirinya daripada berzina jika tidak berkahwin, maka hukum berkahwin baginya adalah sunat.

Keadaan ketiga, dia mempunyai syahwat terhadap wanita dan sukar mengawalnya, bahkan boleh menyebabkan dia berzina atau beronani jika tidak berkahwin, maka hukum berkahwin baginya adalah wajib.

Begitulah ringkasan huraian para ulama seperti al-Mardawi dalam kitabnya al-Insaf, berkenaan hukum berkahwin.

Seterusnya, bagi keadaan kedua dan ketiga, sekiranya dia tidak mempunyai kemampuan dari sudut harta, maka hendaklah dia berpuasa untuk menahan gelojak nafsunya.

Rasulullah SAW telah pun bersabda, “Wahai sekelian remaja, siapa yang mempunyai kemampuan hendaklah dia berkahwin kerana perkahwinan itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa kerana puasa akan mengurangi nafsunya” (Hadith riwayat al-Imam al-Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Adapun kalau kita tidak berkahwin, Nabi Muhammad SAW tidak akan mengaku kita umatnya, setakat pembacaan saya, hadis-hadis yang membawa maksud ini adalah daif dan tidak sahih.

Perkara ini telah pun dinyatakan oleh al-Imam al-Sakhawi dalam kitabnya. al-Maqasid al-Hasanah.

Berkenaan dengan para ulama yang tidak berkahwin, memang benar terdapat sejumlah para ulama yang tidak berkahwin.

Akan tetapi ini tidak boleh dijadikan hujah untuk umat Islam dewasa ini menjauhi amalan mulia ini, iaitu perkahwinan.

Keadaan-keadaan

Para ulama yang tidak berkahwin itu, mereka mempunyai keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan mereka tidak berkahwin seperti kesungguhan dalam berdakwah dan mengajar, peperangan dan sebagainya.

Justeru hendaklah kita mendahulukan hadis Nabi SAW yang menggalakkan perkahwinan dan janganlah kita jadikan perbuatan sebahagian para ulama itu sebagai alasan untuk meninggalkan sunah Rasulullah SAW yang mulia ini.

Satu perkara yang perlu ditekankan di sini ialah hukum orang yang tidak berkahwin kerana dia ingin fokus melakukan ibadah. Perbuatan ini adalah satu perbuatan yang tidak wajar.

Perbuatan ini telah ditegur oleh Rasulullah SAW. “Di zaman Nabi SAW, apabila datangnya tiga orang lelaki bertanyakan tentang amalan Nabi SAW, setelah diberitahu oleh isteri-isteri Baginda, mereka merasakan amalan Rasulullah SAW seperti sedikit. Lalu salah seorang daripada mereka berkata, “Saya akan solat malam selamanya.” Seorang lagi berkata, “Saya akan puasa sepanjang tahun.” Dan seorang lagi berkata, “Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan berkahwin buat selamanya.” Setelah Rasulullah SAW pulang dan diberitahu tentang perkara ini, Baginda telah bersabda, “Anda semua berkata begini dan begitu. Sesungguhnya akulah yang paling takutkan Allah dan bertaqwa terhadap-Nya. Akan tetapi aku puasa dan berbuka, solat dan tidur, aku juga mengahwini wanita. Maka siapa yang benci sunahku, dia bukan golonganku” (Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari no. 5063 dan Muslim no. 1401).

Hadis ini jelas menunjukkan bahawa menjauhi amalan perkahwinan dengan alasan memberi fokus kepada amalan ibadah adalah suatu perbuatan yang menyalahi sunah Rasulullah SAW.

Siaran akhbar Mingguan, Ahad 09 September 2012

Advertisements
Doa Sahih Selepas Wuduk

Dr. Fadlan Mohd Othman

Sabda Rasullullah SAW maksudnya;

“Sesiapa yang mengambil wuduk dengan baik kemudian dia berkata, Asyhadu al laa ilaaha illAllah wahdahu laa syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan ‘Abdahu wa rasulluh, Allah hummaj ‘alni minat tawwaabin, waj’alni minal mutatohhiriin

(maksudnya: Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah esa (Tuhan) saja tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan utusanNya. Allah jadikanlah aku dari kalangan orang yang banyak bertaubat dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang menyucikan diri),

akan dibuka untuknya kesemua lapan pintu-pintu syurga agar dia memasukinya dari mana dia suka.

(riwayat ImamTarmizi( 50) ; Sahih: Sahih Al-Tarmizi(55) dan Al-Nasai(148);Sahih:Sahih Al-Nasai(148))

Mungkin kita boleh letakkan ini sebagai satu peringatan bahawa zikir di dalam Islam adalah penting dan kita sebenarnya mempunyai zikir yang sahih bagi kebanyakan amalan contohnya keluar masjid, masuk masjid, ketika hendak berwuduk, selesai wuduk, hendak tidur, bangun daripada tidur, nampak orang yang ditimpa musibah, nampak orang yang diberikan nikmat dan sebagainya. Semua itu adalah untuk memperbanyakkan pahala kita sekiranya perkara itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan dilakukan mengikut sunnah iaitu mengambil hadith yang sahih sahaja. Jangan dibaca hadith yang dhaif dan jangan juga dibaca hadith yang palsu.

Perkara ini boleh didapati di dalam banyak kitab-kitab yang kecil dan yang besar. Antaranya yang masyur ialah Hisnul Muslim oleh Syaikh Dr Said bin Ali bin Wahaf al-Qahthani. Kitab ini adalah antara kita yang paling laku sekali dan yang paling tersebar luas. Laku disini bukan bermaksud laku dari sudut jual beli tetapi laku dari sudut sebarannya begitu banyak di dalam pelbagai bahasa. Tidak dinafikan ada sebahagian hadith yang dhaif tetapi nisbahnya sedikit sahaja.

Yang ke-4 menyempurnakan wuduk dan membaca doa ini adalah diantara sebab-sebab untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Kita perlu yakin dengan perkara itu dengan mengambil wuduk dengan cara yang baik dan bacakan zikir ini dan doanya dengan penuh kefahaman.

Teks disediakan berdasarkan rakaman berikut:

http://www.youtube.com/watch?v=koOud5aTFP4

Soalan: ASSALAMUALAIKUM. Adakah kita wajib membayar zakat pendapatan? Bolehkah ustaz menghuraikan perkara ini.

Ahmad Syukri Naim bin Mohd Tahir

Kampar, Perak.

Jawapan

Ya, zakat pendapatan wajib dibayar. Huraiannya ialah jika simpanan daripada pendapatan bulanan itu mencapai dua syarat asasi kewajipan zakat iaitu, pertama mencapai had atau bulugh al-nisab iaitu bersamaan dengan 85 gram emas, iaitu bersamaan dengan RM13,670.22 menurut harga emas semasa pada 18 Ogos 2012.

Syarat kedua ialah jumlah itu mestilah melepasi setahun dalam simpanan atau apa yang disebutkan oleh para ulama sebagai murur al-haul. Jumlah zakat yang perlu dikeluarkan pula ialah sebanyak 2.5% sahaja.

Sebagai contoh jika pada 18 Ogos 2012, wang yang disimpan ialah RM20,000.00 dan jumlah ini berkekalan sehingga 18 Ogos 2013, di mana harga emas pada hari itu ialah sekitar RM18,000.00 untuk 85 gram emas.

Maka jumlah yang perlu dizakatkan ialah RM500.00 bersamaan 2.5% daripada RM20,000.00.

Akan tetapi jika pada 18 Ogos, 2012 jumlah yang disimpan ialah RM13,670.22 dan jumlah ini berkekalan sehingga 18 Ogos 2013, di mana harga emas pada hari itu ialah sekitar RM18.000.00 untuk 85 gram emas; maka tidak perlu dikeluarkan zakat kerana tidak mencapai had atau nisab.

Harga emas bolehlah dirujuk di Bank Negara atau bank-bank lain yang menawarkan perkhidmatan simpanan emas.

Siaran akhbar Ahad, 02 September 2012

Soalan 

Saya merupakan penyokong setia kelab bola sepak Manchester United. Masalahnya sekarang ialah pada lambang kelab itu terdapat seakan-akan gambar syaitan. Gelaran bagi pasukan mereka juga ialah ‘The Red Devil yang bermaksud syaitan merah. Apa hukumnya di dalam Islam tentang perkara ini. Adakah saya boleh terus menyokong Manchester United atau tidak?

Danny Ryan,

Gurun, Kedah

Jawapan

Saudara, soalan ini menggambarkan keprihatinan saudara. Semoga Allah meneguhkan lagi jati diri Islamik saudara dan seluruh umat Islam.

Apa yang saya faham khusus berkenaan hukum-hakam yang berkaitan dengan kelab bola sepak Manchester United ialah seperti berikut:

Pertama, tidak boleh bagi penyokong muslim kelab ini memakai atau memiliki apa sahaja produk yang memperagakan syaitan merah yang memegang tombak dan memakai mahkota itu.

Kedua, apabila pergi untuk menyokong, pastikan solat tidak ditinggalkan.

Ketiga, apabila memberi sokongan, pastikan tiada lafaz kufur mahupun maksiat yang diungkap.

Keempat, pastikan keghairahan menyokong tidak menjadikan kita bercampuran antara lelaki dan perempuan tanpa batasan.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh umat Islam agar membuat pilihan yang sewajarnya dalam setiap detik kehidupan kita.

Memang tidak mengapa memberi sokongan, akan tetapi perlulah sentiasa menepati etika Islam. Satu perkara lagi, hendaklah kehidupan kita sebagai umat Islam disinari dengan perseimbangan atau wasatiyyah.

Seimbangkanlah antara ketekunan dalam melakukan ibadah dengan masa yang diberikan untuk urusan manusiawi seperti riadah, sukan dan sebagainya.

Janganlah terlalu terikut-ikut dengan budaya kufur Barat atau Timur yang seringkali menekankan kebebasan daripada segala unsur-unsur keagamaan dan ketuhanan.

Siaran akhbar Mingguan, Ahad 02 September 2012

Moderator :Gadaffi Musli

Moderator    : Apakah pandangan Ustaz, mengenai kepercayaan masyarakat Melayu terhadap isu bomoh berdasarkan perspektif Islam?

Ustaz Fadlan : Apabila kita membicarakan bomoh, melihat kepada masyarakat Islam khususnya, adanya kepercayaan yang menepati Islam dan adanya yang tidak menepati. Contohnya,apabila tiba musim peperiksaan, kita akan dapati banyak masyarakat Islam membawa anak-anak mereka berjumpa dengan bomoh dan mendapatkan khidmat dari mereka.

Sedangkan kalau kita perhatikan, contohnya apabila Imam Bukhari R.A apabila ditanya bagaimana caranya untuk kita berjaya mendapatkan ilmu. Jawapannya ialah “izamatun nazor” iaitu sentiasa melihat. Yakni dengan kita sentiasa membaca buku, bukannya dengan mengambil makanan atau minuman tertentu.

Akhirnya anak-anak tidak akan membaca buku dan lebih bergantung kepada minumam yang dijampi daripada menela’ah kitab.

Ustaz Ahmad Fauzan : Kita mungkin dahulu sudah terbiasa sejak dari kecil dengan isu Nujum Pak Belalang. Sehinggalah zaman saya sendiri,sekitar tahun 90-an, di mana ibu bapa akan membeli pensel yang baru dan dibawa kepada bomoh untuk dijampi. Amalan ini ia akan memberi kesan kepada akidah kita.

Sepertimana yang kita tahu semua perkara hendaklah kita bertawakkal kepada-Nya. :Faiza “azamta fatawakkal ‘ala allah faizas ta’anta fasta’in billah”.

Dan dalam surah Al-fatihah ayat 5: “Maksudnya : Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.”

Moderator : Penggunaan bomoh dan jampi sudah menjadi satu budaya di kalangan masyarakat terutamanya musim peperiksaan.Apakah padangan ustaz?

Ustaz Fadlan : Penekanan kepada isu jampi, apakah jampi yang dibenarkan dan apakah yang tidak langsung dibenarkan. Kita akan dapati, dalam amalan Rasulallah jampi itu ada. Tetapi yang pentingnya fokus jampi itu,kepada sebahgian masyarakat yang menghadapi masalah kesakitan seperti dirasuk syaitan dan kesakitan misalnya. Terdapat hadis-hadis yang menunjukkan Rasulallah berjampi berjampi dan menjampi sahabatnya.

Ustaz Ahmad Fauzan : Tidak ada satu jampi yang dapat menjadikan seseorang jadi baik dan soleh. Padahal, kalaulah benda ini diamalkan “Laukana Khairan Lasabaquunaa Ilaihi’. Maksudnya :“Jika suatu perbuatan itu baik, niscaya mereka (yakni para sahabat) akan mendahului kita untuk mengamalkannya”.

Hadis lain yang bermaksud: “Sesiapa yang mendatangi bomoh atau tukang tilik, dan membenarkan (mempercayai) apa yang dikatakan oleh bomoh atau tukang tilik itu, sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad.”  (Hadith riwayat Ahmad, al-Hakim dari Abu Hurairah RA)

Moderator :Ada cerita mengenai sihir dan ada juga yang menyihir orang. Apakah pandangan ustaz?

Ustaz Ahmad Fauzan : Memanglah,hal-hal sebigini adalah ancaman daripada syiatan. Adanya diajar ayat-ayat yang untuk menghadapi perkara ini seperti Surah Al-Baqoroh.

Moderator:  Kenapa minda masyarakat kita apabila menghadapi marah dan dengki akan membawa mereka kepada sihir? 

Ustaz Fadlan : Kalau diperhatikan sejarah kedatangan Islam ke Nusantara, pada awalnya masyarkat mengamalkan animisme. Dan masih ada saki-bakinya kerana kejahilan.

Maksudnya : Ketahuilah wahai Muhammad bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ,dan mintalah ampun untuk dosamu dan orang-orang yang beriman.

Hendaklah kita yakin dengan betul dengan kalimah “La ila ha illah”.Bila ada gangguan syaitan mintalah perlidungan daripada Allah. Namun apabila kita jauh dari ajaran Islam,kita akan menjadi masyarakat yang mencari dan mengikut apa yang ada.

Oleh itu, masyarakat kita akan berpindah daripada kejahilan menjadi ikutan.

Ustaz Ahmad Fauzan : Solusinya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis.Pesan Nabi, 

“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selagi kamu berpegang dengan keduanya kamu tidak akan disesatkan iaitu Kitab Allah (al-Quran) dan sunnah RasulNya. (riwayat  Malik dalam Muwata’.  Hakim dalam Mustadrak.  Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami’.  No. 2937.)

Ustaz Dr. Fadlan Mohd Othman 

Apabila di prektikkan terus sekali secara pergerakan manusia itu ianya akan menghembus dahulu sebelum berkumur. Ianya satu perkara yang agak sukar apabila kita hendak menyedut dan tahan seketika barulah menghembusnya keluar. Apa sekali pun tidaklah pula terdapat hadith yang menunjukkan tertib itu. Waw adalah menggambarkan untuk mengumpulkan 2 perkara tanpa menunjukkan tertib. Jadi wallahua’lam sesiapa yang hendak berkumur dahulu dan mengeluarkannya ataupun menahan dahulu.

Saya pernah mencuba dari dahulu lagi ketika saya belajar, ianya cukup sahaja. Jika kita mengambil air sebanyak satu gelas pun apabila hendak berkumur mungkin tidak cukup tetapi yang dimaksudkan dengan kumur-kumur itu adalah bukan untuk memenuhkan mulut kita, ianya cukup sekadar apa yang kita ambil dan memasukkan sedikit ke dalam mulut dan sedikit ke dalam hidung. Apabila kita perhatikan jika kita melakukan seperti itu di dalam satu hadith lain yang menyebut,

“Bersungguh-sungguhlah engkau apabila menhisap air itu kecuali sekiranya engkau puasa.”

Jadi apabila orang menyedut air seperti yang saya sebutkan tadi bahawa secara gerakan badan yang dipanggil tindak balas, kita akan terus terpanggil untuk menghembus dan apabila sudah menghembus barulah kita mudah untuk berkumur. Sunnah di dalam istinsyak sebenarnya adalah menyedut secara kuat sehingga terasa sakit. Sebenarnya dari sudut perubatan ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan hingus ini boleh diatasi dengan antara caranya adalah dengan menyedut air dengan kuat dan menghembuskannya semula.

Itulah satu kesilapan yang saya sebutkan dahulu bahawa kumur dahulu barulah menghembus. Tetapi apabila saya lakukan ianya tidak menjadi. Biasanya saya akan sedut air ke dalam hidung dahulu dan menghembuskannya dan barulah berkumur kerana hidung adalah bahagian yang sensitive. Ini adalah pandangan saya tetapi jika ada pandangan lain ianya tiada masalah selagi mana di dalam hadith itu menunjukkan bahawa waw itu boleh sahaja dikumpulkan dan tidaklah menunjukkan kepada tertib atau susunan.

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan berdasarkan rakaman berikut:

Dr Fadlan Mohd Othman

Di dalam satu riwayat al-Imam al-Syafie telah menyatakan satu hadith tiba-tiba beliau ditanya, ‘Adakah ini pandangan tuan?’. Lalu al-Imam al-Syafie rahimahullah telah murka (marah) dan menyatakan kepada lelaki yang bertanya itu, katanya, ‘Adakah engkau melihat aku telah keluar dari gereja? Adakah engkau sedang melihat aku memakai tali pinggang paderi? Aku berkata ‘Nabi bersabda’, tiba-tiba kamu boleh ‘bertanya adakah tuan berpegang dengan hadith itu’.

Satu perkara yang tidak masuk akal di sisi al-Imam al-Syafie apabila ada satu hadith yang sahih diucapkan oleh seorang Muslim, tiba-tiba ada yang berkata, ‘Adakah kita hendak mengikut hadith ini?’. Khususnya apabila amalan masyarakat tidak menepati hadith itu.

 

Jadi al-Imam al-Syafie cukup marah telah berkata kepada lelaki itu, ‘Soalan kamu itu seolah-olah kamu menuduh aku ini baru sahaja keluar dari gereja dan aku ini bukan Islam’. Yang kedua seolah-olah aku ini bukan di kalangan ilmuan Islam tetapi dikalangan paderi-paderi yang membawa hadith Nabi contohnya mereka tidak beriman tetapi mereka membawa hadith Nabi. Jika begitu mungkinlah kita boleh bertanya adakah itu pandangan tuan paderi.

Tetapi jika orang yang berkata itu adalah seorang yang Muslim, Mukmin bahkan alim, maka tidak wajar ditanya kepadanya apabila dia membawa satu hadith adakah ini hadith yang ustaz terima. Ini adalah satu perkara yang tidak masuk akal di sisi al-Imam al-Syafie rahimahullah. Bahkan juga disisi kebanyakan para ulama di dalam Islam.

“Teks disediakan berdasarkan rakaman berikut:

http://www.youtube.com/watch?v=m_oE__izjls