Arkib

Manhaj Talaqqi

Antara Tanda Pemikiran Dan Penghujahan Agama Jahiliyyah ialah MENGIKUTI HAWA NAFSU DAN SANGKAAN

Dari Kuliah Manhaj At Talaqqi Wal Istidlal Baina Ahlus Sunnah Wal Mubtadi’ah -Method Pengambilan Ilmu Dan Pendalilan Diantara Ahli Sunnah Dan Ahli Bid’ah 

Profesor Madya Dr. Fadlan bin Mohd Othman

Jabatan Al Qur’an dan As Sunnah,

Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan mempelajari akan antara tanda pemikiran dan penghujahan jahiliah yang selanjutnya iatu yang terakhir iatu; (5) Mengikuti Hawa Nafsu Dan (6) Sangkaan.Sebagai pengulangan sila lihat peta minda dibawah supaya kita dapat mengingati tanda-tanda yang telah kita perbahaskan sebelum ini.

(5) Mengikuti Hawa Nafsu 

Hawa nafsu mempunyai peranan yang besar didalam pemikiran jahiliah. Ia dituhankan dan disembah selain ALLAH sebagaimana yang difirmankan ALLAH :

 “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” (Surah Al-Jathiyah: 23)

Kerana ini, mengikuti hawa nafsu menjadi penghalang kepada orang-orang Musyrik daripada menyahut kebenaran. Sila lihat petikan ayat yang disediakan bersama penerangan ayat.

“Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesung- guhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesung- guhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Surah Al-Qasas: 50)

 

 

Apabila hawa nafsu yang menjadi pemerintah maka akan dikunci akal dan ditutup jendela pemikiran. Bawalah dalil atau hujjah yang bagaimana sekalipun maka ia akan ditolak kerana tidak seperti yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Masalah mengikuti hawa nafsu ini tidak hanya menempel pada golongan Musyrik atau jahiliah sahaja bahkan tak kurang juga terdapat pada umat Islam pada hari ini.

Sebagai contoh yang dikatakan mengikuti hawa nafsu adalah apabila di dalam suatu permasalahan yang mana dalil-dalil yang shahih telah dibawakan sama ada dari Al Qur’an atau As Sunnah sebagaimana difahami para sahabat Radhiyallahu Anhuma Ajma’in namun masih sahaja sebahagian orang mengingkarinya dengan dibawa pendapat imam / kiyai /ustaz/ habib/tokoh agamawan yang disukai/menggunakan logik akal/perasaan ,maka hal hal beginilah yang disebut sebagai menurut hawa nafsu kerana jika mereka benar maka mereka akan menjadi orang yang apabila dibawa perkhabaran tentang agama setelah nyata keshahihannya, mereka menerima tanpa banyak soal.

Benarlah kata Ahmad Syauqi ;

Bila kau lihat hawa nafsu di sebuah umat menjadi hakim

Maka hukumlah, di situ bahawa akal telah tiada

(6) Mengikuti Sangkaan

Apabila ahli jahiliah telah meninggalkan kaedah-kaedah beragama berdasarkan dalil/bukti, maka pergantungan mereka adalah dengan sangkaan atau jangkaan yang tidak didasari bukti. Ia hanyalah bentuk khayalan dan prasangka.

Mereka menjadikan ramainya orang yang melakukan sesuatu amalan itu sebagai hujjah untuk beramal sedangkan sudah diingatkan oleh ALLAH :

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)(Al-An’am: 116) 

Apakah penyakit ini hanya menimpa ahli jahiliah? Bahkan sebenarnya ia ada pada umat Islam hari ini bila mana mereka menyangkakan kebenaran sesuatu ilmu itu adalah apabila ramainya orang mengikuti dan melakukannya, tidakkah mereka tahu diantara Nabi yang bahkan tidak memiliki pengikut waima seorang ! Hujah menggunakan angka ramainya orang mengikut adalah tanda dangkalnya pengetahuan tentang sirah dan kurangnya ilmu tentang Al Qur’an dan As Sunnah.

Perhatikanlah hadis ini. Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bahwa beliau berkata:

“Ditampakkan beberapa umat kepadaku, maka ada seorang nabi atau dua orang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh antara 3-9 orang. Ada pula seorang nabi yang tidak punya pengikut seorangpun, sampai ditampakkan kepadaku sejumlah besar. Aku pun bertanya apakah ini? Apakah ini ummatku? Maka ada yang menjawab: ‘Ini adalah Musa dan kaumnya,’ lalu dikatakan, ‘Perhatikanlah ke ufuk.’ Maka tiba-tiba ada sejumlah besar manusia memenuhi ufuk kemudian dikatakan kepadaku, ‘Lihatlah ke sana dan ke sana di ufuk langit.’ Maka tiba-tiba ada sejumlah orang telah memenuhi ufuk. Ada yang berkata, ‘Inilah ummatmu, di antara mereka akan ada yang akan masuk surga tanpa hisab sejumlah 70.000 orang. Kemudian Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam masuk tanpa menjelaskan hal itu kepada para shahabat. Maka para shahabat pun membicarakan tentang 70.000 orang itu. Mereka berkata, ‘Kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya maka kitalah mereka itu atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam, sedangkan kita dilahirkan di masa jahiliyah.’ Maka sampailah hal itu kepada Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, lalu beliau keluar dan berkata, ‘mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah (dimanterai), tidak meramal nasib dan tidak mita di-kai, dan hanya kepada Allahlah mereka bertawakkal.” (riwayat Al-Bukhari) 

Alasan menolak dakwah kerana tidak memiliki ramai pengikut adalah alasan yang lemah lagi bathil. Sesungguhnya kebenaran itu bukan diukur berdasarkan berapa ramai yang mengikut tetapi kebenaran itu diukur dengan neraca Al Qur’an dan As Sunnah. Bila kita menyebut tentang amalan amalan bid’ah yang ada dikalangan masyarakat kita terkadang alasan yang diberi kenapa dibuat amalan amalan itu adalah seperti ; ‘Apa salahnya’ ,’bukankah berpahala ?’ dan seribu macam alasan yang lebih lemah dari sarang labah labah lagi. Apakah sangkaan mereka itu boleh mematikan kebenaran ? Tidak sama sekali.

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Surah Yunus: 36)

Sekiranya pemikiran dibina atas sangkaan dan kesamaran; hasilnya yang pasti adalah tersesat dan terseleweng. Semoga ALLAH melindungi kita daripadanya. Zaman Jahiliah telah jauh meninggalkan kita namun pemikiran dan penghujahannya masih ada hari ini. Lihatlah sekeliling dengan cara sebahagian umat Islam apabila berhujjah, tidakkah anda mendapatkan hal hal yang disebutkan ini pada sebahagian dari mereka ?

Disalin oleh rakan facebook

Disemak dan edit oleh Jabatan Penerbitan iLMU www.ilmuanmalaysia.com

 

Peringatan: Izin disebar untuk tujuan dakwah dan diskusi ilmiah semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah. Untuk tujuan komersial dan perniagaan perlu mendapat izin bertulis.

 

Pendirian Orang Jahiliyyah (Musyrikin) Terhadap Hujah Hujah Yang Jelas

Profesor Madya Dr. Fadlan bin Mohd Othman

Jabatan Al Qur’an dan As Sunnah,

Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dari Kuliah Manhaj At Talaqqi Wal Istidlal Baina Ahlus Sunnah Wal Mubtadi’ah -Method Pengambilan Ilmu Dan Pendalilan Diantara Ahli Sunnah Dan Ahli Bid’ah

Apakah kita perlu mengetahui sesuatu yang salah ?

Ya ,kita bahkan perlu mengetahui sesuatu yang salah sebagaimana kita mahu mengetahui tentang kebaikan.Dalil bagi perbuatan ini adalah berkenaan pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam kepadanya ,iatu Huzaifah Al Yamani Radhiyallahu Anhu .

Diriwayatkan dari Huzaifah bin Al Yaman Radhiyallahu Anhu beliau berkata: Ramai orang bertanya mengenai kebaikan manakala aku menanyakan kepada baginda mengenai keburukan kerana aku khuwatir terjerumus kedalamnya. Maka aku bertanya kepada baginda sallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Wahai Rasulullah ,sudah kami alami masa kejahilan dan kejahatan ,kemudian ALLAH mendatangkan kebaikan ini (Islam) kepada kita. Apakah setelah datangnya kebaikan ini ,akan datang keburukan lagi ? ‘

Baginda menjawab : ‘Ya ‘ -dan seterusnya – (riwayat Al- Bukhari dan Muslim)

Pendirian musyrikin/jahiliyyah terhadap dalil yang jelas adalah tersasar. Kebiasaannya apabila mereka tidak memiliki hujjah ilmiah untuk membalas maka mereka akan menolaknya dengan kebathilan. Silalah lihat bagaimana cara cara orang jahiliyyah dalam menolak hujjah hujjah (bukti bukti/keterengan) yang jelas :

1) Mereka Akan Membalas Hujah Dengan Kebathilan /Tidak Cerdik .

Silalah sahabat rujuk didalam Al Quran Surah Al Ghaffir Ayat 5 iatu :

“Sebelum mereka, kaum Nabi Nuh dan puak-puak yang bergabung – sesudah kaum Nabi Nuh itu – telah mendustakan (Rasul-rasulnya), dan tiap-tiap umat di antaranya telah merancangkan rancangan jahat terhadap Rasul mereka untuk menawannya (dan membinasakannya); dan mereka pula telah membantah dengan perkara yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah itu; sebab itu Aku binasakan mereka. Maka (lihatlah) bagaimana kesan azabKu!” (Surah Al Ghaffir: 5)

2) Degil Dan Takkabur

“(16)Tidak sekali-kali (akan ditambahi) ! Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat Kami (Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul Kami). (17) Aku akan menyeksanya (dengan azab) yang memuncak beratnya.(18) Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran) .(19) Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian)? (20) Sekali lagi: binasalah dia hendaknya! Bagaimana ia berani mereka-reka (tuduhan-tuduhan itu)? (21)Kemudian ia merenung dan memikirkan (berkali-kali: jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi ia gagal);(22) Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut; (23) Kemudian ia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong angkuh,(24) Serta ia berkata: ” (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya);(25)”Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!” (Surah Al Muddaththir: 16 -25) 

Kebiasaan bagi cara orang jahiliyyah apabila mereka tidak mampu menolak hujjah maka mereka akan menolak hujjah dengan cara tidak membawa hujjah tetapi gelar gelaran waima seperti yang kita lihat pada masa kini : wahabi , literalist ,jumud dan seumpamanya .

Mereka juga menolak untuk beriman sekalipun ianya datang dari ALLAH sebagaimana yang ALLAH firmankan didalam Surah Al Jaathiyah Ayat  7 iatu :

“Itulah ayat-ayat penerangan Allah yang kami bacakan kepadamu (wahai Muhammad) kerana menegakkan kebenaran; maka dengan perkataan yang manakah lagi mereka hendak beriman, sesudah penerangan Allah dan tanda-tanda kekuasaanNya (mereka tidak mahu memahami dan menelitinya)?” (Surah Al-Jaathiyah: 7)

Mereka juga menolak untuk beriman kerana perasaan bangga dan sombong yang bersarang didada mereka kerana tidak mahu diatasi oleh orang lain .

“Sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka (dari pihak yang diakui benarnya), tidak ada dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran (untuk mengatasimu), kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapainya. Oleh itu mintalah perlindungan kepada Allah (dari angkara mereka); sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.” (Surah Al-Ghafir: 56)

Sesungguhnya kuasa di dalam berhujah adalah Ilmu .Hendaklah hujjah yang ilmiah itu dibalas dengan hujjah yang ilmiah pula. Dan sekarang telah kita ketahui bahawa ciri yang dicela oleh Al Qur’an adalah sombong.

3) Menolak Kebenaran Setelah Jelas

Sekiranya sesuatu hukum itu tidak jelas kepada seseorang dan ia menolak,maka ia dimaafkan .Sebagai contoh :

a) Orang Islam yang berada di negeri Islam dan tahu tentang keharaman arak tetapi menganggapnya halal,maka ia kafir setelah mengambil kira di negeri yang ia berada itu adalah negeri di mana syiar syiar islam tertegak .

b) Orang Islam yang berada di negara kafir ,yang mana muslim merupakan kaum minoriti dan dia pula baru memeluk Islam yang mana dinegerinya syiar Islam tidak tertegak dengan meluas maka dia dimaafkan dan tidak berdosa kerana dia masih belum tahu tentang keharaman arak .

Adapun orang jahiliyyah ,mereka mengakui kebenaran dengan hati hati mereka nmun mereka mengingkarinya kerana ingin menguasai (seperti yang dilakukan oleh Fir’aun). Mereka ini disebut sebagai zholim dan angkuh:

“Dan mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong angkuh sedang hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan.” (Surah An Naml Ayat 14)

Orang kafir Quraisy mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bukan seorang pendusta. Mereka menolaknya kerana kufur juhud (iatu menolak walau telah jelas dalilnya). Manakala Abu Talib pula kufur ta’azhim (mengagungkan nenek moyang).

“Sesungguhnya Kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau (wahai Muhammad) berdukacita; (maka janganlah engkau berdukacita) kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah (disebabkan kedegilan mereka semata-mata).” (Al An’am: 33)

4) Berpaling Dari Kebenaran (Tidak Mahu Mendengar Langsung)

Orang jahiliyyah melarikan diri dari kebenaran kerana ketakutan seperti kawanan keldai liar yang takutkan singa .Perumpamaan ketakutan mereka ini dikisahkan ALLAH,

“Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan (kalaulah ditakdirkan ada) sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. (Kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah), maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan (Al-Quran) ? (50) Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari, Melarikan diri (ketakutan) dari singa!” (Surah Al Mudhaththir: 48 hingga 51)

Mereka bahkan berpaling dan tidak mahu mendengar. Di dalam permasalahan dakwah, apabila ada soalan yang keras dan kasar dari seseorang hendaklah kita sabaar dengannya kerana orang seperti itu lebih senang dari orang yang tidak mahu mendengar. Manakala bagi orang yang tidak mahu mendengar maka kita hendaklah berusaha supaya mereka mendengar, sekiranya tidak melalui kita maka melalui orang lain .

5) Mempermain-mainkan dan Memperlekehkan .

Akhirnya apabila mereka tidak mampu membalas dengan hujjah hujjah ilmiah mereka akan berakhir dengan mempermain mainkan atau memperolok olokkan penyeru kebenaran itu .Yang menyedihkan antara semua pada masa kini bahkan orang Islm sendiri menggunakan cara ini .Kita bukan mengkafirkan orang Islam tetapi mengingatkan agar mereka tidak mengikuti cara cara orang kafir/jahiliyyah ini.

“Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejek-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri: “Inikah dia orangnya yang mencaci tuhan-tuhan kamu?”(Mereka berkata demikian) sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatNya.” (Surah Al Anbiya’: Ayat 36)

Mereka juga tidak lepas dari perbuatan mengejek ejek sebagaimana yang ALAH khabarkan:

Dan apabila sampai ke pengetahuannya sesuatu dari ayat-ayat penerangan Kami, ia menjadikannya ejek-ejekan; mereka yang demikian keadaannya, akan beroleh azab yang menghina.” (Surah Al Jaathiyat: 9)

Manakala kaum munafiq  mendengar kebenaran yang disampaikan dengan sambil lewa /tidak fokus didalam belajar.

“Dan di antara mereka (yang hadir di majlismu wahai Muhammad, ialah orang-orang munafik) yang mendengar ajaranmu (dengan sambil lewa), sehingga apabila mereka keluar dari sisimu berkatalah mereka (secara mengejek-ejek) kepada orang-orang yang diberi ilmu (dari kalangan sahabat-sahabatmu yang setia): “Apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi?” Mereka (yang munafik) itu ialah orang-orang yang telah dimeteraikan Allah atas hati mereka, dan ialah orang-orang yang menurut hawa nafsunya.” (Muhammad Ayat:16)

Maka marilah kita sama sama memperhatikan cara kita dalam menerima kebenaran atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh ALLAH melalui lisan Rasul-NYA Muhammad Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam dan memperbaiki keadaannya supaya lebih baik dari sebelumnya.Semoga ciri ciri yang disebutkan ini tidak terdapat pada kita .Hanya kepada ALLAH lah tempat kita berharap dan mengadu .

Disalin oleh rakan facebook

Disemak dan edit oleh Jabatan Penerbitan iLMU www.ilmuanmalaysia.com 

Peringatan: Izin disebar untuk tujuan dakwah dan diskusi ilmiah semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah. Untuk tujuan komersial dan perniagaan perlu mendapat izin bertulis.

Manhaj Talaqqi Wal Istidlal (intro) 

RINGKASAN PENDAHULUAN BERKENAAN TATACARA PENERIMAAN ILMU DAN PENDALILAN AGAMA ANTARA AHLI SUNNAH DAN PELAKU BID’AH

Yang berikut merupakan ringkasan pendahuluan yang ditulis oleh pengarang kitab Manhaj At Talaqqi Wal Istidlal Baina Ahlus Sunnah Wal Mubtadi’ah iatu Ahmad bin Abdul Ar Rahman As Suwayyan.

Kuliah ini disampaikan oleh

Profesor Madya Dr. Fadlan bin Mohd Othman

Jabatan Al Qur’an dan As Sunnah,

Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Segala puji bagi ALLAH, kita memuja-NYA, kita meminta pertolongan-NYA,kita meminta keampunan-NYA. Kita berlindung dengan ALLAH dari kejahatan kejahatan diri kita serta keburukan keburukan amalan kita. Sesiapa yang diberi hidayah oleh ALLAH maka tiada penyesatan untuknya dan sesiapa yang DIA sesatkan maka tiada petunjuk untuknya. Saya mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan ALLAH, DIA sahaja,tiada sekutu bagi-NYA dan saya mengaku bahawa Muhammad itu hamba-NYA dan utusan-NYA. Amma ba’d (adapun sesudah itu) ;

D iantara kelebihan ALLAH Azza Wa Jalla berikan ke atas umat ini adalah DIA menyempurnakan agama ini sehebat-hebat penyempurnaan dan mencukupkannya sehabis-habis pencukupan. ALLAH Taala berfirman, yang bermaksud;

“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu.” (Surah Al Maa’idah: 3)

DIA tidak mewafatkan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam melainkan sesudah Nabi menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menegakkan hujjah. Telah sahih dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bahawa ia bersabda maksudnya:

“Sesungguhnya aku meninggalkan kamu di atas sesuatu yang menyerupai Baida’, malamnya seperti siangnya.Tidak akan terpesong darinya sesudah (ketiadaan)ku melainkan orang yang binasa.” (riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan sanadnya Sahih)

Setiap apa yang diperlukan manusia di dalam agama mereka, maka ia di dalam kitab ALLAH Azza Wa Jalla dan Sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam, sempurna tanpa kekurangan. ALLAH Ta’ala berfirman yang bermaksud ;

“Dan (ingatkanlah tentang) hari Kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat, seorang saksi terhadap mereka dari golongan mereka sendiri; dan Kami datangkanmu (wahai Muhammad) untuk menjadi saksi terhadap mereka ini (umatmu) dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang orang Islam.”(Surah An Nahl: 89)

Begitu juga di dalam Surah An Nahl Ayat 44 iatu ;

“Dan kami pula turunkan kepadamu ( wahai Muhammad) Al Qur’an yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.”

Serta  di dalam Surah Al Hasyr Ayat 7 iatu ;

“Dan apa jua yang perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-NYA.”

Maka disimpulkan di dalam ayat ini dan ayat Surah An Nahl, apa yang tidak di-nas-kan terhadapnya dari apa yang tidak disebut oleh -NYA. Benarlah perkhabaran ALLAH bahawa DIA tidak biarkan di dalam Kitab sebarang sesuatu melainkan DIA telah menyebutnya sama ada secara perincian ataupun secara pengusulan (dasar). ALLAH berfirman ;

“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu.” (Surah Al Maa’idah: 3)

Penyempurnaan agama adalah satu nikmat agung dari sebesar besar nikmat ALLAH ke atas ahli Islam. Disebabkan itu golongan Yahudi telah berkata kepada Salman Al Farisi Radhiyallahu Anhu ; “Demi sesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kamu semua perkara sehinggakan cara membuang air!” Salman berkata, “Benar! Nabi telah melarang kami daripada menghadap kiblat ketika membuang air besar dan kecil juga, melarang daripada beristinjak dengan tanan kanan serta melarang daripada beristinjak dengan kurang dari tiga biji batu atau daripada beristinjak dengan najis kering ataupun dengan tulang.” (riwayat Muslim Kitab Taharah bab Istitabah)

Abu Dzarr Al Ghifari Radhiyallahu anhu berkata ;

“Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam telah meninggalkan kami dalam keadaan tiada sesuatu yang terbang dengan dua sayapnya kecuali di sisi kami ada ilmu mengenainya.” (riwayat Ahmad & Ibnu Hibban)

Apabila telah nyata semua itu, diketahui bahawa Kitabullah dan As Sunnah merupakan asal pendalilan di dalam agama dan manusia tidak perlukan kepada sumber-sumber yang lain; melainkan sumber-sumber yang dibina di atas kedua-duanya seperti Ijmak dan Qiyas. Imam As Syafi’e rahimahullah telah berkata, “Tidak terjadi pada seseorang dari kalangan ahli agama ALLAH sebarang kejadian melainkan d idalam kitab ALLAH  terdapat panduan kepada jalan petunjuk mengenainya.” (Ar Risalah)

Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, “Dan anda tidak akan dapati sesiapa yang berkata bahawa dia perlukan kepada selain dari atsar-atsar (hadis hadis) Rasul melainkan ORANG YANG LEMAH PENGENALAN dan IKUTAN TERHADAP ATSAR ATSAR NABI sallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika tidak masakan orang yang melaksanakan apa yang didatangkan oleh Kitab dan Sunnah adalah lebih mulia mengatasi pengetahuan golongan yang terdahulu dan terkini serta dicukupkan oleh ALLAH dengan cahaya yang diutus bersama Muhammad daripada apa yang selainnya.” (As-Safadiyyah)

Ditambah kepada kesahihan dalil, sesungguhnya istiqomah pendalilan akan menyelamatkan seseorang itu dari penyimpangan dan penyelewengan. ALLAH berfirman, yang bermaksud;

“Maka adakah orang yang berjalan (melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh) tersungkur diatas mukanya: boleh mendapat hidayah -atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata?” (Surah Al Mulk: 22)

Dalil yang sahih yang akan menerangi jalan seseorang, menjadikannya berjalan di atas kesungguhan yang benar lagi lurus serta melindunginya dari keinginan-keinginan (hawa nafsu) dan kesesatan fitnah-fitnah. Barangkali di antara punca perpecahan, kemunculan bid’ah-bid’ah dan keinginan-keinginan yang paling nyata adalah: terumbang-ambingnya manusia di dalam masalah penerimaan dan pendalilan. Betapa banyak kebutaan ni telah mengheret penyelewengan dan kerosakan?

Betapa banyak amalan amalan bid’ah dan kesyirikan yang diwarisi oleh manusia generasi demi generasi dengan sebab mereka berpaling dari Kitabullah dan Sunnah; baik dari segi penerimaan, pemahaman dan perlaksanaan.

Saya merasakan keprihatinan terhadap bab ini termasuk kewajipan paling wajib yang para Ulama’, golongan reformis dan para pendakwah. Oleh itu saya (pengarang) berpendapat untuk menulis satu risalah ringkas berkenaan tatacara pendalilan di dalam masalah syariah dan saya namakan ia: (Tatacara Penerimaan dan Pendalilan Diantara Ahli Sunnah dan Pelaku Bid’ah), walaupun dengan kelemahan dan kekurangan bekalan dalam mengharapkan dari ALLAH Taala agar saya ditepatkan dengan keelokan dan kemudahan pembentangan.

Saya telah memulakan risalah ini dengan satu pengenalan ringkas dengan tajuk:

Tanda Tanda Pemikiran dan Penghujahan Agama diantara Jahiliyyah dan Islam.

Kemudian saya bahagikan risalah kepada dua bab:

Bab Pertama: Tatacara Ahli Sunnah di dalam Penerimaan dan Pendalilan 

dan ia mengandungi usul usul yang berikut:

Usul Pertama: Mengagungkan Nas nas Syariah

Usul Kedua : Bersandarkan Kepada Sunnah Yang Sahih

Usul Ketiga: Kesahihan memahami Nas Nas

 

Bab Kedua:  Laluan Pelaku Bid’ah Dalam Berurusan Dengan Nas Nas Syarak 

dan ia mengandungi usul usul yang berikut:

Usul Pertama : Menolak Nas Nas Sabit Yang Bertentangan Hawa Nafsu Mereka,

Usul Kedua: Mempermainkan Usul – Usul Penghujahan Syariah dan Memburuk Burukkannya,

Usul Ketiga :  Mereka-reka Usul baru Bagi Penghujahan Dan Penerimaan Ilmu

Saya memohon ALLAH Azza Wa Jalla agar menjadikan kita berpegang dengan Kitab-NYA dan Sunnah Nabi-NYA sallallahu ‘alaihi wa sallam serta agar Dia melindungi kita dari dorongan syaitan dan penyesatan keinginan dan cubaan.

Wa sallallahu ‘ala baiyyina Muhammad wa ‘alaihi wa sallam

Ahmad bin Abdur Rahman As Suwayyan 

Disalin oleh rakan facebook

Disemak dan edit oleh Jabatan Penerbitan iLMU http://www.ilmuanmalaysia.com

Peringatan: Izin disebar untuk tujuan dakwah dan diskusi ilmiah semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah. Untuk tujuan komersial dan perniagaan perlu mendapat izin bertulis.