Arkib

Bulughul Maram

Ust. Dr. Fadlan Mohd Othman

dari Kuliah Akidah Perbandingan Akidah Ahlus Sunnah dan Khawarij.

Nasihat Kepada Pemimpin

Yang kedua menasihati pemerintah-pemerintah Islam dan melarang keluar daripada ketaatan mereka apabila mereka melakukan kezaliman atau keFasikkan. Ahli sunnah apabila nampak pemerintah seperti khalifah, wali dan sebagainya melakukan kesilapan. Kesilapan itu berbentuk zalim, tidak adil, fasik dan maksiat. Apakah pendirian mereka? Pendirian mereka ialah menasihati. Maksud nasihat di sini ialah menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati seperti yang disebut oleh an-Nawawi rahimahullah.

Nasihat ini cukup luas iaitu inginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Jika pihak yang dinasihati memerlukan sokongan, kita menyokongnya, maka itu adalah nasihat. Jika dia memerlukan teguran, kita menegurnya, maka itu adalah nasihat. Jika dia memerlukan bantuan, kita membantunya, maka itu adalah nasihat. Di dalam satu hadith Nabi bersabda maksudnya, “Sekiranya dia meminta nasihat daripadamu, maka nasihatkanlah dia” (riwayat Imam Muslim)

Itu adalah kewajipan seorang muslim kepada muslim yang lain. Jika tidak, maka dia termasuk di dalam golongan, “Sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat” (riwayat al-Bukhari)

Maksudnya ayat dan hadith yang kita faham, situasi menuntut kita menyampaikan, maka kita sampaikan.

Kaedah Memberi Nasihat

Kembali kepada perbincangan kita sekarang ini menasihati pemerintah. Maksud nasihat kita sudah tahu iaitu inginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati.

Konsep nasihat luas tetapi kita hendak fokuskan sekarang ini nasihat di dalam bentuk teguran. Bagaimana perlu dilakukan dan apakah etikanya?

A-Adakah dibuat dikhalayak ramai?

B-Adakah secara tertutup?

C-Adakah dibuat secara ugutan?

Jawapannya ialah di dalam hadith-hadith Nabi saw disebutkan antara jihad yang paling hebat ialah seorang yang menasihati pemerintah yang zalim, lalu dibunuh oleh pemerintah tersebut. Ini adalah syahid yang paling hebat.

Dalam Kitab al-Mustadrak (no. 4884), Imam al-Hakim meriwayatkan sepotong hadis dari Jabir r.a., bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud, “Penghulu orang yang mati syahid ialah Hamzah bin Abdul Mutalib dan juga seorang pemuda yang bangkit menegur dan menasihati pemerintah yang zalim, sehingga ia dibunuh oleh pemerintah tersebut.”

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan oleh Biro Penerbitan iLMU berdasarkan rakaman berikut: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL99617A8EF5F8F1EA

Bid’ah Hasanah atau Bid’ah Mahmudah?

dari Kuliah Akidah Perbandingan Akidah Ahlus Sunnah dan Khawarij. Bahagian 8.

Ust. Dr. Fadlan Mohd Othman

Pembahagian ‘bid’ah hasanah’ disandarkan kepada Imam kita Imam Muhammad bin Idris asy-Syafie. Memang benar Imam asy-Syafie ada menyatakan hal ini tetapi bukan di dalam bentuk hasanah yang kita difahami pada hari ini, Imam al-Syafie menyatakan bid’ah mempunyai dua jenis iaitu bid’ah mahmudah iaitu bid’ah yang terpuji dan bid’ah mazmumah iaitu bid’ah yang tercela.

Disebutkan bahawa Imam Syafie pernah berkata:

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ : بِدْعَةٌ مَحْمُوْدَةٌ وَبِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ, فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُوْمٌ

“Bid’ah itu ada dua: Bid’ah yang (mahmudah) terpuji dan bid’ah yang tercela (mazmumah). Semua yang sesuai dengan sunnah, maka itu adalah terpuji, dan semua yang menyelisihi sunnah, maka itu adalah tercela.”(Riwayat Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah (9/113))

Semakna dengannya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi’i (1/469) bahwa beliau berkata:

اَلْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ : مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بِدْعَةُ الضَّلاَلِ, وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ

“Perkara yang baru ada dua bentuk: (Pertama) Apa yang diada-adakan dan menyelisihi kitab atau sunnah atau atsar atau ijma’, inilah bid’ah yang sesat. Dan (yang kedua) apa yang diada-adakan berupa kebaikan yang tidak menyelisihi sesuatupun dari hal tersebut, maka inilah perkara baru yang tidak tercela.”

Jadi jika ingin mengikut  mazhab al-Syafie maka gunalah bid’ah mahmudah dan dia berkata bid’ah mahmudah yang terpuji itu ialah yang menepati al-Qur’an dan Sunnah. Yang menyalahinya adalah bid’ah yang tercela.

Contoh Bid’ah Tercela (Mazmumah)

Di antara bid’ah yang tercela adalah penetapan waktu imsak ketika berpuasa. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani antara yang membawa kata-kata al-Imam al-Syafie seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tentu dia faham tentang perkara itu.

Apabila sampai ke masalah imsak tetapi ianya tidak menyebut imsak pun tetapi maksudnya seperti imsak iaitu berhenti makan. Apabila sampai puasa, berhenti makan 1/3 jam sebelum azan telah dibuat satu isyarat bahawa perlu berhenti makan. Imam Ibn Hajar menyatakan,

“Antara bid’ah yang mungkar”

Ibn Hajar al-Asqalani  adalah al-Imam al-Syafie. Assuyuti menyatakan contohnya orang menyatakan perkara itu hasanah tetapi imam di dalam mazhab itu sendiri pun menyatakan adalah mungkar antaranya ialah melafaskan niat. Imam Assuyuti menyatakan itu adalah satu bid’ah yang mungkar. Jadi boleh menggunakan bid’ah hasanah, Cuma pastikan perkara itu tidak menyalahi al-Qur’an dan al-Sunnah.

Ust. Dr. Fadlan Mohd Othman

Khilaf dan Toleransi 

bg-Conference-RoomTentang khilaf ulama ini jangan kita jadikan ia sebagai satu subjek yang menimbulkan permusuhan. Khilaf ulama merupakan satu subjek ‘ikhtilaf umatin rahmah’ iaitu umatku adalah rahmat. Hadith ini adalah hadith dhaif ianya tidak boleh digunakan cuma kita sebutkan kerana untuk menjelaskan. Kita tidak menggunakan hadith yang dhaif tadi sebagai hujjah tetapi kita ingin menyatakan di sini bahawa khilaf itu sepatutnya disulami ataupun dihiasi dengan toleransi. Itulah yang diajarkan oleh Nabi saw di dalam sunnah baginda ‘alaihissalam.

Antara contohnya yang boleh kita lihat adalah apabila Umar ataupun Abdullah bin Masud mendengar bacaan yang lain daripada apa yang diajarkan oleh Nabi kepada beliau. Jika Umar mendengarnya beliau akan tarik lelaki tersebut dan membawanya kepada Nabi saw sehingga Nabi menyatakan, ‘lepaskan dia wahai Umar dan jelaskan apa yang berlaku’. Umar menceritakan kepada Nabi apa yang telah berlaku bahawa dia mendengar lelaki tersebut membaca ayat lain daripada apa yang Nabi ajar kepadanya. Lalu Nabi menyuruh lelaki tersebut dan Umar membaca. Nabi pun menyatakan, “kedua-dua kamu telah melakukan perkara yang baik”.

Begitu juga dengan Abdullah bin Masud berlaku perkara yang sama cuma Abdullah bin Masud tidak menarik orang tersebut. Dia hanya membawa orang tersebut kepada Nabi saw dan apabila ditanya jawapannya lebih kurang sama seper Umar tadi iaitu jangan berkhilaf ataupun berselisih di dalam perkara ini kerana kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah swt.

Toleransi 

Dengan itu kita faham konsep yang diajar oleh Nabi saw adalah perkara yang boleh kita toleransi maka kita bertoleransi. Perkara seperti aqidah, perkara yang ijmak contohnya rejam adalah satu perkara yang wajib di dalam ijmak Ahli Sunnah Wal Jamaah, maka bolehkah kita bertoleransi dengan perkara ini? Kita tidak boleh bertoleransi dengan perkara seperti ini, kita perlu bertegas.

Apa yang boleh ditoleransikan adalah perkara yang berkaitan dengan syariah hukum hakam yang mana masih lagi ada khilaf maka ianya boleh ditoleransikan.

Seperti solat, ianya adalah hukum yang dasar dan tidak boleh ditoleransikan akan kewajipannya. Akan tetapi hukum-hukum rincian di dalam solat seperti meletakkan tangan di mana; sama ada di bawah pusat, di dada, di perut dan sebagainya ianya tiada masalah untuk ditoleransikan selagi mana semuanya berasaskan dalil.

Kita perhatikan sedikit khilaf yang berlaku tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pandangan mereka antaranya adalah imam Malik dan iman Syafie menyatakan perkara yang keluar daripada selain 2 kemaluan itu seperti muntah, darah, nanah dan sebagainya adalah tidak perkara yang tidak membatalkan wuduk walaupun banyak. Al-Baghawi pula menyatakan ini adalah pandangan kebanyakan para sahata dan tabi’in. An-Nawawi menyatakan tidak ada satu dalil yang sah bahawa Nabi saw mewajibkan wuduk daripada perkara-perkara itu.

Manakala Syeikh Abdul Rahman al-Saad  di kalangan ulama Arab Saudi iaitu guru kepada al-Imam Ibn Uthaimin menyatakan yang sahihnya ialah darah, muntah dan seumpamanya tidak membatalkan wuduk samada sedikit mahupun banyak kerana tidak dalil yang menyatakan perkara itu membatalkan wuduk dan kaedah usul fiqh menyatakan dasar sesuatu perkara itu adalah suci sehinggalah datang dalil yang menyatakan perkara itu tidak suci barulah kita menyatakan ianya tidak suci.

Antara dalil mereka ialah apa yang mereka sebutkan, ‘albaroahtulasfiah’ ertinya asalnya bebas daripada segala perkara. Inilah yang disebutkan disini bahawa asal daripada sesuatu ialah ianya bebas daripada di kaitkan dengan sifat-sifat. Dengan itu asal bagi najis dan tidak najis iailah tidak najis kerana sifat najis itu adalah sifat tambahan. Contohnya kita lalu disuatu tempat dan ingin bersolat tetapi kita tidak tahu samada tempat itu bersih dari najis ataupun tidak maka kita gunakan kaedah ‘albaroahtulasfiah’. Asalnya boleh dibenarkan solat di situ dan tidak boleh dikaitkan dengan perkara lain kecuali jika ada dalil yang menunjukkan ada najis di situ.

Dalil yang kedua ‘adamussolahikiashuna’ ertinya tidak sesuainya di lakukan kias disini kerana hukum tidak sama contohnya ada dua perbincangan iaitu pertama apa yang keluar daripada 2 kemaluan dan perbincangan ke-2 ialah yang keluar selain daripada 2 kemaluan. Jika nanah dan darah keluar di muka atau tangan kita bukan di 2 kemaluan maka ianya tidak boleh dikiaskan. Mungkin pihak satu lagi mengkiaskan apa sahaja yang keluar maka ianya adalah membatalkan. Jadi kita menyatakan tidak boleh.

Yang ke-3 ialah beberapa asar ataupun riwayat daripada para sahabat dan sebagainya contohnya Omar solat semasa darahnya mengalir ketika Omar ditikam oleh Abu….al majusi yang dilaknat oleh Allah swt dan semoga Allah melaknat juga orang yang menganggap dia sebagai pejuang iaitu golongan Syiah.  Kemudain Ibn Omar pula dikatakan di sini mengeluarkan darah dari matanya dan dia terus solat. Selain itu 2 orang sahabat Nabi yang menjaga sempadan iaitu seorang menjaga sempadan dan ingin seorang solat. Sedang dia solat musuh menembaknya dari jauh dan berdarah tetapi dia meneruskan solatnya sehinggalah dia merasakan hendak pengsan barulah dia mengejutkan sahabat yang seorang lagi agar bagun.

Ini menunjukkan tidak ada teguran daripada Nabi saw menunjukkan berlakunya takrir (perakuan) daripada Nabi saw terhadap perbuatan sahabat tadi yang terkena tembakan dan mengalir darahnya tetapi tetap juga meneruskan solat. Nabi tidak menyatakan perkara itu membatalkan solat. Manakala al-Hassan al-Basri mengeluarkan kenyataan bahawa orang Islam solat di dalam kecederaan mereka.

Pandangan yang ke-2 pula Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad menyatakan keluarnya perkara-perkara seperti tadi akan membatalkan wuduk sekiranya banyak tetapi jika sedikit ianya tidak membatalkan wuduk. Dalilnya adalah hadith Abu Darda’ bahawa Nabi saw muntah dan Nabi saw mengambil wuduk.

Cuma hadith ini dihujjah kembali dengan menyatakan perbuatan Nabi saw tidak menunjukkan wajib tetapi perbuatan Nabi hanya menunjukkan sunat dan juga mustahab (boleh dilakukan) tetapi tidak sampai ke tahab wajib.

Disebabkan itu Syeikhul Islam Ibn Taimiyaah menyatakan hukum istihbab (sunat) mengambil air sembahyang selepas berbekam ataupun muntah dan sebagainya adalah tiada masalah. Jika ianya sunat tiada masalah tetapi apabila dikatakan wajib ianya perlukan dalil yang kuat.

23 Mei 2012- Rabu

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

 

bulughul-maramKitab Bulughul Maram Hadis 68

Ustaz Dr. Fadlan Mohd Othman

Perbincangan kita kali ini tentang Bulughul Maram. Hadith-hadith yang dikumpulkan oleh al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani bersama syarahnya oleh Syeikh Abdullah al-Bassam di dalam kitabnya Taudhih al-Ahkam. Kita telah pun sampai kepada hadith yang ke-68 dimana hadith ini berbunyi,

“Dan daripada Aisyah ra bahawa Nabi saw telah bersabda bahawa sesiapa yang terjadi padanya iaitu muntah, keluarnya darah dari hidung, sedikit muntah dan keluarnya air mazi, maka hendaklah dia meninggalkan solatnya dan hendak dia mengambil air sembahyang. Kemudian hendaklah dia kembali dan menyambung solatnya itu di tempat di mana dia telah tinggalkan dan hendak dia tidak bercakap ketika di dalam pergerakannya itu.”

Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah dan dinyatakan statusnya sebagai dhaif oleh Ahmad dan juga yang lain-lain. Dengan itu kita boleh faham hadith ini adalah satu hadith yang dhaif dan al-Hafiz Ibn Hajar sendiri di dalam kitabnya menyatakan ramai di kalangan ulama yang telah menyatakan kelemahannya daripada riwayat Ismail bin Aiyash, daripada Ibn Jurayj dan riwayat Ismail daripada Hijaziyin iaitu ulama hadith yang berasal dari Hujaz adalah riwayat yang dhaif.

Hijaz

Hijaz ini adalah bahagian, jika di Arab Saudi sekarang ini kita boleh faham Hijaz ini adalah Makkah-Madinah iaitu kawasan barat Arab Saudi manakala Najid ialah kawasan timur Arab Saudi. Najd juga dikenali sebagai Iraq. Iraq juga dinamakan sebagai kawasan timur sekiranya dibandingkan dengan Makkah ataupun Madinah al-Munawarah.

Faedah hadith

Maksud hadith ini pertama sekali ialah disini menunjukkan sesiapa yang muntah, keluar darah dari hidungnya, sendawa seperti hendak muntah dan keluar air mazi di dalam keadaan sedang bersolat maka dia hendaklah meninggalkan solatnya sebentar untuk mengambil wuduk dan kemudian kembali sempurnakan solatnya itu. Contohnya jika dia berada di rakaat yang ke-2, kemudian berlaku perkara yang disebutkan tadi. Maka dia keluar mengambil wuduk dan masuk semula terus dengan rakaan yang kedua. Jadi tidak perlu mengulangi semula rakaat yang telah dilaksanakan itu tadi.

Faedah yang kedua ialah syaratnya ialah dia tidak boleh berkata-kata. Ertinya jika dia berkata-kata ketika perkara seperti tadi berlaku lalu dia masuk semula dengan rakaat yang ke-2 maka ianya tidak dibenarkan. Solat itu terbatal, maka dia perlu mengulangi solatnya kembali dari mula.

Faedah yang ketiga, hadis ini digunakan dan dijadikan hujjah oleh al-Hanafiah, al-Zaidiah, Malik dan salah satu daripada qaul al-Imam al-Syafie bahawa kita boleh melakukan perkara seperti yang dinyatakan di dalam hadith ini iaitu kita keluar sebentar mengambil wuduk kemudian kembali semula dan menyambung solat tadi. Manakala jumhur pula menyatakan sesiapa yang berlaku padanya itu (dia keluar dari solatnya), maka batallah solatnya. Maksudnya apabila dia keluar daripada solat dan kembali semula, maka dia hendaklah kembali bersolat dari awal semula.

Faedah yang ke-empat hadith ini merupakan hadith yang dhaif. Ianya didhaifkan oleh al-Syafie, Ahmad, Daruqutni dan lain-lain. Seperti yang kita pernah sebutkan suatu masa dahulu bahawa hadith yang dhaif jikalau hadith itu sahih apa yang harus kita lakukan? Ini dihuraikan oleh para ulama kita sekiranya apabila mereka menepati satu hadith yang dhaif, mereka membincangkan hadith itu sehinggalah ketahap sekiranya hadith ini sahih maka jawapannya ialah begini.

Pandangan mereka cukup panjang kerana kemungkinan hadith ini dhaif pada saya maksudnya pada ulama itu tetapi hadith ini didapati kuat menjadi naik ke tahap Hassan, sahih lihhairihi, syawahid, muktaba’ oleh orang lain. Ulama tersebut menyatakan, ‘saya dapati hadith ini dhaif kerana sanad yang ada pada saya ialah sanad yang dhaif’. Tetapi mungkin ada pada orang lain sanad itu berbilang-bilang di mana di dalam sanad tersebut adanya riwayat sahih yang boleh mengangkat hadith yang dhaif ini kerana hadith ini tidaklah begitu dhaif.

Bukannya syadid ianya hanyalah hafif iaitu kedaifan yang berkisarkan tentang hafalan dan bukanya berkisarkan tentang thiqah. Thiqah ialah orang yang dhabit dan adil. Adil bermaksud dia tidak melakukan dosa-dosa. Jadi sekiranya hadith ini dhaif kerana kelemahan di dalam kedhabitannya, maka namanya khatif. Jika kelemahan itu di dalam ‘adalah maka namanya adalah syadid. Maksudnya dia adalah jenis orang yang bercakap bohong, maka dia boleh menjadi orang muntahabil kazim iaitu orang yang bercakap bohong dengan binatang tetapi dengan manusia tidak.

Contohnya dia dituduh menipu sedangkan dia tidak menipu. Sememang dia tidak pernah menipu orang dan tidak pernah menipu di dalam hadith Nabi tetapi dia pernah menipu kucingnya. Jadi di sini menunjukkan seriusnya ulama kita di dalam ilmu jarah wa ta’dil sampai ke tahap menipu binatang pun akan dikeluarkan satu hukum yang khas kepada orang itu iaitu dia ini muntahabil kazim. Lalu disebabkan dia menipu pada binatang berkemungkinan dia boleh menipu kepada orang dan hadith Nabi. Kemungkinan inilah yang dinamakan sebagai muntahab iaitu dia dituduh dan boleh dituduh sebagai menipu.

Denga itu hadith yang dhaif ini sekiranya dilihat dari sudut kedhaifannya ianya telah selesai dan tidak boleh digunakan sebagai hujjah tetapi para ulama menyatakan sekiranya hadith ini sahih sekali pun ianya tetap bercanggahan dengan hadith-hadith sahih yang lain yang lebih jelas. Dengan itu ianya tetap tidak boleh digunakan.

Jika sahih kita perlu lihat adakah ianya bercanggahan dengan hadith lain. Ianya tetap bercanggah dengan hadith lain iaitu hadith Ali bin Tal katanya Nabi telah bersabda, mafhumnya: “Sekiranya keluar angin daripada salah seorang daripada kamu tanpa suara dan bunyi, hendaklah ditinggalkan solat dan mengambil wuduk dan hendaklah ia mengulangi semula solatnya.” (Hadis hasan riwayat Imam Tarmizi) Dengan itu kita boleh faham bahawa hadith yang dhaif ini walaupun ianya sahih tetapi dia bercanggahan dengan hadith lain yang lebih kuat, maka hadith ini tidak boleh digunakan.

Faedah yang kelima ialah hadith ini dikira sebagai hadith yang syaz kerana di dalam hadith ini membawa satu maksud yang ganjil iaitu boleh menyambung solat di dalam keadaan orang tersebut telah meninggalkan solat dan kembali semula untuk menyambung solatnya. Sedangkan difahami di dalam hadith-hadith lain yang lebih kuat bahawa jika kita meninggalkan solat maka kita perlu mengulangi solat semula..

Berkenaan dengan 4 perkara yang dinyatakan di dalam hadith ini, terdapat khilaf. ianya khilaf yang kuat disisi para ulama kecuali mazi. Jika keluar mazi maka membatalkan wuduk secara ijmak kerana ianya keluar daripada kemaluan. Apa sahaja yang keluar daripada kemaluan ianya boleh membatalkan wuduk.

Kuliah bertarikh: 23 Mei 2012- Rabu. Rakaman oleh Abu Aqif Studio